:: suivant >>
éditer :: []->

För en tid sen måste en fordonsinnehavare betala en behörig skrot i Göteborg för omhändertagning av en skraltig personbils. Idag är förhållandet det motsatta. Gradvis har skrotbilar blivit mer värda. Det tog tid innan företagen insåg det. Det har även krävts strama grepp från olika samhällsorgan. För att spara lite kosing dumpades äldre rostiga skrällen på många olämpliga platser. När den obligatoriska skrotpremien upphörde växte de naturhotande tippning av uttjänta fordon. Ingen agerade eller kunde hantera besvären. Då trädde Regeringen, Trafikverket och Miljövårdsverket in med krafttag. I fokus låg Bilproducenterna. De behöver bekosta den fullständiga för bil demontering och avregistrering samt samla in uttjänta bilar till godkända mottagningsställen. Därtill måste de igångsätta en process för duktigare bilskrotning. Och biltillverkarna hörsammade. Effekten ger en skrot i Göteborg chans att ge pengar för en fördärvad personbil.Bilfabrikanterna gavs direktiv om en nästan fullkomlig retur av en fordons till en evig kretslopp i nytillverkning. Efter flertalet års energiskt arbete har detta mål uppnåtts med tilltagen marginal. Därför har anspråk på kompensation omvandlats till en tillfredsställande ersättning för ett bilvrak på en Länsstyrelsen godkänd skrot i Göteborg. Men skrotningsutvecklingen hade inte varit framgångsrik utan Naturvårdsverkets skoningslösa inblandning på skrothandlarna. Skrotbilar karakteriserades som miljökritiskt avfall, och Miljöstyrelsen bereddes i uppgift att tillse att de de tuffa bestämmelserna följdes ackurat. Anläggning och avregistrering av en personbil på en certifierad skrot i Göteborg miljöreglerades och kontrollerades så noga att lagstridig aktivitet skulle droppa av. Det förmådde dessutom, att nära hälften av landets skrotar var tvungna att avveckla verksamheten. Nu för tiden har omändringen av bilskrotning förverkligats till de nya förordningarna. En auktoriserad skrot följer naturanspråken utan klagomål. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta personbilar och andra trotjänare är eftersträvade objekt. Att bildemontering i Göteborg har brysk maktkamp om en förlegad skrotbil är ingen ny upplysning. Alla bilskrot i Goteborg Illegala utskeppningar har skett under lång tid. Det beskrivs i Västerås Tidning hur naturkontrollanter och ordningsmakten bara kan se på, hur värden för 1000-tals kronor bara försvinner i dessa bedrägerier. Den organiserade kriminaliteten har påträffat en ny och säker levebröd vid sidan av narkotikan. Och handeln med utrikeshandel av skrotbilar i trafik ökar ständig. Efterfrågan efter billiga begagnade personbilar som är större än nånsin. Några, mer eller mindre organiserade, bilverkstäder förvärvar och reparerar tillräckligt noga med beg. bilreservdelar. Detta är självklart ett misslyckande för de aktiva miljökämparna, som krigar mot de höga avgasföroreningarna. I den aktuella virus uppmaning, att färdas med bil istället för att resa spårvagn, växer engagemanget för köp av en prisvärd andrabil till hushållet största option. Så en auktoriserad bilskrot i Göteborg ser med dysterhet hur en avdankad miljö- och inte säker fordon åker förbi sin bilskrot.