Uttjänta fordon utan kontroll i Kungälv bedöms, av många, till övergivna bilar i naturen. Det har skrivits ofta om det miljöfarliga handlingssättet. Och det är självfallet en irriterande syn att se dessa vanställda och rostiga fordons skrot gömda bland träd och buskar. Men dessa gamla vrak utgör enbart en liten del av lagbrotten med uttjänta bilar, som borde lämnas till en certifierad bildemontering för skrotning och retur till ett evigt kretslopp inom tillverkningsindustrin. En sådan förfaringssätt ger möjlighet till en inte obetydlig kompensation till bilägaren, som behöver skrota bilen. Bilskrotarna konkurrerar med alltjämt tilltagande ersättningar. Och dessutom då uttjänta personbilar måste hämtas med bärgare utgår en ersättning till bilägarna. Flertalet gånger räcker dessvärre inte detta för att vraken ska avvika för alltid. Förkastade uttjänta fordon från Kungälv kan brukas laglöst Innan en skrotbil i Kungälv nått en godkänd bilskrot med överlämnad registreringsbevis, och skrotningsintyg tagits emot, riskerar bilen bli utnyttjad i illegala syften. Ett miljö- och trafikfarlig bil ger tiofalt till försäljaren i Afrika. Det råder förbud att exportera uttjänta fordon som saknar acceptabel inspektion. Det är kanske orsaken till den lönsamma affärsverksamheten hos den samordnande brottsförekomsten. Transportstyrelsen och Riksdagen prestation avgränsas till inskrivning av antalet förbjudna utförda uttjänta fordon via kajplatser eller via bron till Danmark. Allt enligt Aftonbladet som pratat med tillsynsmän från naturtjänstemän i Göteborgs hamn. När en uttjänt bil i Kungälv annonseras ut genom webben eller kvällstidningar, kan fordonet även återgå i trafik utan ägarens vetskap. Och många mindre bilföretag reparerar enkelt de miljö-och trafikfarliga åkdonen i körbart skick. Om en bilinnehavare överlämnar sin kasserade personbil för ämnad bildemontering, utan att få mottagningsbevis från en godkänd bilskrot, kan det orsaka kommande trubbel. Åliggande för skrotning och bildemontering vilar tungt på ägaren. Och detta instrueras otvetydigt i klimatbalken. För att avstyra oegentligheter vid avyttring skall säljaren vidtaga åtgärder för att eliminera sådana risker, när det är dags att skrota bilen. Bilar Kungalv demonteras skrotning Igenom fordonstillverkarnas framgångsrika återvinning, därtill skrotarnas rationella modernisering i enlighet med bilskrotsförordningen, kan bilägaren räkna med en rejäl betalning vid inlämning. Då skrotbilarna hämtas utgår även skiftande kompensation. Men det är vid ett sådan situation, som risken föreligger för att de uttjänta bilarna kan komma på berörda villovägar, med kommande bryderi som följd. Samtliga kasserade bilar från Kungälv måste fraktas till en behörig bilskrot Lämnar bilägaren själv in sitt fordonsvrak till en auktoriserad bildemontering undanröjs riskerna för bedrägligt förfarande. Innan proceduren med recykling plockas eftersökta bildelar för återbruk och renoveras för att senare säljas vidare. Igenom kvitto, som validerar fragmentering och avfärdande på Transportstyrelsen, garanteras en legal handling. Parallellt erhåller bilinnehavaren maximal betalning för en kasserad personbil i Kungälv. Men summan varierar med flera tusen kronor. Så det kan vara inkomstbringande att analysera valmöjligheterna. Ska bilen hämtas är faran högre att den inte når en auktoriserad bilskrot. Men det finns möjligheter att sätta hinder för de illegala aktiviteten. Tillse att transport sker av en avtalad partner till en godkänd skrot, också att ett undertecknat bevis med skrotningsintyg lämnas, som evidens för kommande avfärdande på Transportstyrelsen. Kontrollera, innan bärgningen, att tillåtelse för frakt av uttjänta fordon är utförd av Länsstyrelsen. Ett reko företag har ett sånt blankett disponibelt och öppningsbart på sin internetplats. De här lätta åtgärder säkrar för att en uttjänt bil i Kungälv vårdas på ett lagligt och miljötryggt sätt.