Först ett besök för bilbesiktning i Trollhättan, sedermera dyra lagningar på en bilverkstad, efter grundligt betänkande att återvinna bilen på närbelägna behörig bildemontering. Flera av de fyrtio % ägare, som får allvarsamma 2 i bilprovningens rapport, vid den periodiska undersökningen, måste gå igenom ekluten. Och sedan lång tid tillbaka gäller det vad 12 månad för de flesta. Regeringen grundade den obligatoriska bilbesiktningen för 50 år sedan. Men fordonsbeståndet växte det stelbenta bolaget över huvudet. Så avregleringen av marknaden för tio år sen förvånade inte svenska folket alls. Allt mer ökade telefontider för beställningar och avbokningar ledde till flera påtvingade körförbud, som ertappade strukturens fiasko. Flertalet nystartade inspektionshallar skiftade dock fort på den dåliga trenden. Med ett system utan tidsbokning för personbilsinspektion i Trollhättan, löstes många bekymmer för glada bilägare. Men några förordningar har nyligen förändrats. Nu gäller inte besiktningstiden som utgår ifrån nummerskyltens slutsiffran. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilinnehavaren personligen att hålla koll på tidpunkten för bilkontroll i Trollhättan. Bommas detta får bilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsägarens skyldighet att känna till det här sakförhållandet. Statskassan uppskattar emellertid växa med över en miljard kr från oaktsamma bilägare. Men man kan själv bestämma, när den 1 kontrollen i Trollhättan behöver uträttas. Senast 36 månader efter att fordonet registrerats i Sverige. 2 gången är inom 24 månader. Därefter ska fordonet besiktas årligen. På Länsstyrelsens sajt kan datumet lätt anträffas. Surfa in på deras webbsida och skriv in registreringsnumret, så finns datumangivelsen där. Felaktigheterna eller skavankerna som observeras indelas i tre nivåer. En kategori 1-anmärkning innebär att den skall åtgärdas inför nästa års-kontroll. Ett kategori två-felaktighet medför, att det skall repareras inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Klass tre-fel är ett säkerhetsbrist, som ger körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från bilkontrollen i Trollhättan. Bilskrot dack Trollhattan Det här leder ofta till skrotning på en legitimerad skrot, som har befogenhet att skrota bilen med skrotningsbevis för avregistrering. Observera att flera glömmer att fixa enkla nivå ett-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en nivå med begäran på efterkontroll vid nästkommande besiktning. Det finns tid och pengar att spara vid en enkel självkontroll innan bilbesiktningen i. Trollhättan. Konstigt nog är det defekter med lätta åtgärder, som avslöjar kategori 2-felen. Att ombesörja ett slitet däck betyder många gånger, att fordonet godkänns utan ombesiktning för fordonsinspektionen i Trollhättan. Nummerskyltsbelysningen leder statistiken, men skuggas tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en trasig lampa kan möjligen synas bångstyrig för många. Men det återfinns lätta instruktioner med filmer för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på äldre personbilar är att motorlampans varningslampa på instrumentpanelen inte släcks. Många fordonsinspektörer spårar den listiga trixet att peta bort instrumentbelysningen. Men felaktigheten pekar på, att fordonet konsumerar överflödigt mycket bränsle, så avgasföroreningar växer kanske över max godkänd. Sonden är fastsatt på avgasröret vid katalysatorrenaren och är okomplicerad att byta ut. Den kan köpas till Opel från Skruvat.se under 700 kronor. Faran är enorm att det här enkla felet kan tolkas som en brist i katalysatorn. I sådana fall kan omkostnaden för en del bilmärken vara mer än 30 000 kr. Även påpekanden på däckdjup är återkommande för bilinspektionen Trollhättan. Statistiskt är det flertalet som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är väldigt enkelt att granska för bilägaren. Kraven är åtminstone 1,6 mm mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 millimeter. Så utprovning under vintern kan förorsaka obefogade bekymmer. Men med enkla medel kan avgiften, som ett resultat av den årliga personbilstillsynen Trollhättan, förbli låg av den smarte fordonsinnehavaren.