Dumpade bilar från Göteborg belägger vrakens avvägar från auktoriserade skrotar. Och i större utsträckning uppvisas detta via de tusentals uppställningsplatser av bilar med körförbud, som kan ses runt om i landet. Det förekommer nog bara några enstaka personbilskyrkogårdar, som har lov för bevarandet av skrotbilar på oskyddade landsområden. De i Båtnäs och Ryd har blivit dragplåster och bra inkomstkälla till kommunernas ekonomi. Men övriga uppställningsplatser, med miljövådliga och helt sönderrostiga vrak, är eländigt att behöva beskåda. Det förekommer väl inga andra, än ansvariga på Miljöverket, som accepterar dessa ställen, som dessutom tycks godkännas på vattenskyddade områden. Dessa uttjänta fordon på avvägar kommer inte att hamna på skroten, om inte bilägarna tar sitt åliggande i enlighet med klimatbalken. Förkastade uttjänta fordon från Göteborg kan användas olagligt. Innan en skrotbil i Göteborg hamnat på en auktoriserad bildemontering med överlämnad reg. bevis del 2, och skrotningsintyg mottagits, finns risk att fordonet blir utnyttjad i illegala avsikter. Ett klimat- och färdselskadlig bil ger 10 gånger mer till säljaren i Afrika. Det existerar förbud att skeppa ut skrotbilar som saknar acceptabel inspektion. Goteborg skrotning fordon Det är kanske upphovet till den vinstgivande affären hos den organiserade brottsligheten. Myndigheterna och Regeringens prestation avgränsas till registrering av antalet otillåtna utförda uttjänta fordon via hamnar eller Öresundsbron. Allt enligt Gp som intervjuat tillsynsmän från naturtjänstemän i Malmös hamn. När en uttjänt bil i Göteborg annonseras ut genom webben eller pressen, kan bilen också återgå i trafik utan ägarens kännedom. Och flertalet mindre bilföretag reparerar lätt de natur-och trafikskadliga åkdonen i körbart skick. Om en bilinnehavare överlämnar sin kasserade personbil för ämnad bildemontering, utan att få mottagningsbevis från en certifierad bildemontering, kan det leda till framtida besvär. Åliggande för skrotning och avregistrering vilar tungt på fordonsinnehavaren. Och detta visas tydligt i Miljöförordningen. För att undvika fuffens vid avyttring bör säljaren vidtaga åtgärder för att avlägsna sådana risker, när det är dags att skrota bilen. Igenom fordonstillverkarnas framgångsrika recykling, och skrotarnas rationella sanering enligt bilskrotsförordningen, kan fordonsinnehavaren vänta sig en stor ersättning vid inlämning. Då de uttjänta bilarna hämtas utgår även varierande betalning. Men det är vid ett sån situation, som risken finns för att de uttjänta bilarna kan komma på berörda villovägar, med framtida bekymmer som effekt. Alla skrotbilar från Göteborg borde transporteras till en behörig bilskrot Lämnar bilinnehavaren personligen in sin gamla klenod  till en certifierad bildemontering elimineras faran för bedrägerier. Innan arbetsgången med recykling plockas begärliga reservdelar för återbruk för försäljning. Och genom skrotningsintyg, som verifierar fragmentering och avfärdande hos Transportstyrelsen, ansvara för en legitim handling. Samtidigt erhåller fordonsinnehavaren bra betalning för en uttjänt bil i Göteborg. Men beloppet varierar med flera tusen kronor. Så det kan vara lönsamt att granska valmöjligheterna. Bör bilen hämtas är osäkerheten desto större att den inte skrotas utan återgår i trafik. Men det finns alternativ att sätta stopp för de olagliga rörelsen. Kontrollera att transport verkställs av en seriös bärgare som samarbetar med en godkänd bilskrot, därtill att ett underskrivet kvittens med skrotningsintyg lämnas, som bevis för annalkande avregistrering hos Trafikverket. Avsyna, före bärgningen, att licens för frakt av kasserade bilar är utförd av Transportstyrelsen. En seriös bilbärgare har ett sådant tillstånd disponibelt och läsbart på sin sajt. De här lätta aktioner borgar för att en uttjänt bil i Göteborg omhändertas på ett rättmätigt och klimatsäkert förfaringssätt.