Det är bara ett årtionde, som skrotbilar i Trollhättan uteslutande kunde avyttras för rekonstruktion av en PV 444 till EPA-traktor. Och det var färre än 1 promille av antalet. De flesta av de odugliga skrotbilarna övergavs som klimatbestar i skog och mark, som ett resultat av avgiftsfri skrotning. En indragen statlig skrotpremie ändrade inte förhållandet. Då tog en handlingskraftig individ i Trafikverket i med hårdhanskarna. Hårda förordningar till Sveriges bilproducenter och legitimerade skrotar utformades. Gratis återvinning av bilar för bilinnehavarna med bilproducenterna som betalningsskyldiga, var det första dekretet. Insamling och demontering av fordonsvraken till nästan hundra procent av tyngden var kommande fordran. Efter den nya återvinningsbestämmelsen vände samma ämbetsverk upp och ned på landets bilskrotar. De stenhårda klimatanspråken var grunden för en av Sveriges största bolagsavvecklingar. Men förordningarna innebar grunden till vrakens omvandling. Odugliga och kostsamma bilvrak kan ge bilinnehavaren en trevlig finansiell överraskning. Den kloke ägaren saluför i dag sin defekta personbil i Trollhättan med en betalning, som klart överkommer den avslutade statliga bilskrotningspremien. Det finns flera intressenter. Skrotfirmor med egenbetjäning av beg. bildelar ger ofta en extraslant för en ålderstigen Mitsubishi. Men det gäller att vara vaken på många oegentligheter och rävspel i branschen. Under "defekta bilar inköps" radas olika skrotnissar upp i Kvällspostens reklam. Lockar med ersättning med tiotusen-tals kr, turas om med varandra. Förtjänsten av en bil som är tänkt att skrota överträffar inte ens 25 % av utlovat belopp. Så dessa skumma företag, som inte ingår i de ackrediterade skrotarna, kan inte spendera de pengarna för ett fordon, som ska demonteras med legal redovisning. Det kommer försäljaren snart fatta. Ett förslag är att köra på på ett enat belopp då och hör med en ärlig köpare, som representerar en behörig bildemontering. Att skrotbilar i Trollhättan saluförs till människor, deras intention är att återföra bilarna i trafik, är ett ökande problem. Många fall händer det utan fordonsägarens medvetande. Sorgligt nog är det för sent, att rättsgiltigt justera en sådan ohederligt förfarande i efterhand. Skrota bilen Trollhattan pris Endast ett påskrivet mottagningskvittens med skrotningsintyg, av en legitimerad bilskrot eller av sådan avtalad rörelse, kan hindra kommande konstigheter. Det här skrotintyget ligger dessutom till grund för Transportstyrelsens avregistrering i fordonsregistret. När söndriga personbilar avyttras har fordonsinnehavarna mycket att uppmärksamma. Syftet, att skrota bilen med återvinning, i ett ändlöst och klimatförståndigt kretslopp, är i fara före den är lämnad hos en godkänd bilåtervinnare i Trollhättan. Kan bilinnehavaren själv ta in sitt uttjänta fordon löses problemet, man kan då även räkna med den högsta ersättningen. Ska transport anlitas finns ändå möjligheter att få ersättning och säkerställa skrotbilens mål. För bärgning av ett kasserat fordon, som rangordnas miljöohälsosamt restprodukt, krävs licens från Trafikverket. Det här kan inspekteras på bolagets hemsida före bokning. Via mottagande av ett påskrivet mottagningsbevis med bilskrotsintyg, i byte av registreringsbeviset, kan säljaren räkna med sig, att den gamla "klenoden" hanteras riktigt och på ett naturförståndigt sätt.