Εδώ και αρκετό καιρό αρκετοί φοιτητές
αναζητούν κάποια βοήθεια για
τις εξεταστικές. Για παράδειγμα
  • Οι φοιτητές ΑΕΙ με κενά από το Λύκειο,
δυσκολεύονται σε μαθήματα υψηλών απαιτήσεων. ΠΛΗ12 Εργασίες

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό
να ζητάνε βοήθεια από καθηγητές με γνώσεις
σε πανεπιστημιακά μαθήματα.