Τα τελευταία χρόνια αρκετοί φοιτητές
αναζητούν βοήθεια για
τις σπουδές τους. ΠΛΗ12 Μαθήματα Για παράδειγμα
Οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) που λόγω φόρτου εργασίας,
χρόνου, ή μεγάλης απουσίας από
τα "σχολικά θρανία" ,
δυσκολεύονται σε μαθήματα υψηλών απαιτήσεων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο
να αναζητούν υποστήριξη από έμπειρους καθηγητές
σε πανεπιστημιακά μαθήματα.