När den statliga bilbesiktningen försvann med sin ensamrätt, som allenast saliggörande bolag med rättigheter för bilundersökning i Trollhättan. Då försvann också den häftiga frustrationen som bildats genom bolagets oförmåga att skaffa rätt kostym till den ökande verksamheten. Det medförde till flera påförda körförbud. I synnerhet, var det svagheten att förmå en nödvändig ombokning i tid före slutdatumet. Tjugo hundra tio abdikerade Transportstyrelsen och släppte loss kontrollen, för fri personbilsgranskning i Trollhättan, till ivriga bilinspektörer. De flesta av dessa hade skolats som arbetsledare på BMW. Och de impopulära kötiderna tynade bort på momangen. Den hårda kampen om kunderna har även inneburit en gedigen kostnadsnivå till fordonsinnehavarens glädje. Fruktan för att få ett klass tre-felaktighet i rapporten från bilprovningen är å andra sidan stor. Vid sådant stund lurar både en kostnadskrävande bilverkstad och en legitimerad skrot bakom hörnet. Att skrota bilen har definitivt inte medräknas i planläggningen. Men att kunna bege sig in,för bilgranskning i Trollhättan, hos närliggande drop-in hall utan tidbokning är en påtaglig förmån. Men några principer har på senaste tiden förändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsinnehavaren personligen att hålla uppsikt på datum för fordonsbesiktning i Trollhättan. Bommas det här får personbilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är bilägarnas ansvar att känna till detta faktum. Statskassan uppskattar dock stärkas med över en miljard kronor från oaktsamma fordonsägare. Men han/hon kan personligen avgöra, när den första tillsynen i Trollhättan bör utföras. Inte senare än 36 månader efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är inom 2 år. Därnäst skall fordonet kontrolleras varje år. På Trafikstyrelsens sajt kan tidpunkten enkelt upptäckas. Öppna deras internetsida och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns tiden där. Oriktigheterna eller skavankerna som påträffas delas in i tre klasser. En nivå ett-felaktighet betyder att den behöver fixas före nästa års-inspektion. Ett kategori två-anmärkning har den betydelsen, att det ska repareras inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Nivå tre-fel är ett säkerhetsbrist, som medför körförbud omgående. Bilen får endast bärgas från bilgranskningen i Trollhättan. Och detta leder ofta till återvinning på en behörig skrot, som har befogenhet att skrota fordon med skrotningscertifikat för avregistrering. Notera att många glömmer att åtgärda enkla nivå ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en klass med begäran på efterkontroll vid annalkande kontroll. Auktoriserad bilskrot Trollhattan Det finns tid och pengar att spara vid en enkel okulärkontroll innan bilbesiktningen i. Trollhättan. Konstigt nog är det brister med simpla ingripanden, som upptäcker klass 2-felaktigheterna. Att fixa en lampa innebär flera gånger, att fordonet godkänns utan ombesiktning för personbilsinspektionen i Trollhättan. Skyltbelysningen leder statistiken, men skuggas tätt av bromljus. Skifte av en söndrig lampa kan kanske synas bångstyrig för flera. Men det återfinns lätta instruktioner med bilder för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla fordon är att oljelampans varningslampa på instrumentpanelen inte släcks. Många bilinspektörer upptäcker den sluges lösning att rycka bort instrumentbelysningen. Men felaktigheten indikerar, att fordonet förbrukar obehövligt mycket bränsle, så koldioxidutsläppet växer nog över vad som är okey. Sonden är placerad på avgasröret vid katalysatorn och är okomplicerad att byta ut. Den kan köpas till Ford från Biltema under tusenlappen. Risken är stor att det här enkla bristen kan gestaltas som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan omkostnaden för en del bilmärken överstiga 30 000 kr. Även tillrättavisning på utslitna bildäck är ofta förekommande för fordonskontrollen Trollhättan. Statistiskt är det flertalet som måste på efterkontroll med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är väldigt spartanskt att inspektera för fordonsinnehavaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 millimeter på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under 3,0 mm. Så testande under vintermånaderna kan förorsaka onödiga besvär. Men med lätta verktyg kan avgiften, tillföljd av den årliga fordonstillsynen Trollhättan, hållas till ett minimum av den smarte bilägaren.