Avyttra din uttjänta bil för skrotning och bidra till ett trevligare samhälle. En personbil, som är tio år eller äldre, är kraftigt medverkande till det försämrade klimatet. Det är väl idag officiellt bekant, att föroreningar från avgasröret på fordonen ligger till grund för växthuseffekten, som bedömes vara vårt främsta klimathot. Samtidigt är den äldre fordonet trafikfarlig via sämre egenskaper och airbags. Bara för tio år sedan var det billigast och lättast att dumpa skrotbilen i naturen, med mer miljötrubbel som effekt. Men läget har snabbt nyanserats. Barga bil till skroten Naturvårdsverkets hårda initiativ, igenom skrotningsvillkor till bilproducenterna samt bilskrotningsförordningen till behöriga bildemonteringar, har förändrat de värdelösa uttjänta bilarna till attraktiva föremål. Så sälj din skrotbil med några behövliga hundringar i plånboken. Och genom att skrota bilen, för återvinning till ett ständigt kretslopp, förbättras miljön om och om igen, Medan som energiåtgången vid nyproduktion sjunker. Men avyttra din uttjänta bil till en behörig bildemontering, eller till ett mottagningsställe som har avtal med bilproducenterna. Dessa är de enda som kan utfärda ett lagligt signerat mottagningskvittens med skrotintyg, och som garanterar, för att skrotbilen avregistreras från fortsatt användning på våra vägar. Beklagligtvis hamnar flera skrotbilar i lagstridig affärsverksamhet. Där export omfatta en stor del. Enligt tidningen Aftonbladet, som har kontaktat en miljöinspektörer i Kungälv, lämnar 130 långtradare Blekinge via hamnar varje månad. Betalningen kan uppgå till 250 000 kr/lasten. Det finns också ett stort antal bolag som stjäl uttjänta bilar för utförsel. Genom lättare förbättringar saluförs, de ur miljösynpunkt, uttjänta äldre bilarna efter det för trafik i Nigeria. Med tanke på suget verkar lönsamheten expandera också i den här aktiviteten. Och Länsstyrelsen har likadana bekymmer med övervakning av den, som motsvarande stulet last. Naturproblemen med uttjänta bilar har det senaste decenniet förskjutits från att överge till skiftande oegentliga processer, som håller de gamla skrällen vandrande. Det menas att otillåtna aktiviteter med skrotbilar inverka på klimatet destruktivt även utanför landets gränser. För den skull är vädjan, sälj din uttjänta bil till en behörig bilskrot, verkligen väsentlig både ur miljö- och redovisningsmening. Medan betalas vanligtvis mycket mer för en Mazda. Och glöm inte det legala mottagningskvittensen med skrotningsintyg. Ett sånt lämnas även av Bilproducenternas certifierade bärgare, med licens att transportera uttjänta bilar, som kategoriseras inom hälsovådlig avfall.