Numera är det inte längre krångligt att tinga en omedelbar tid för bilundersökning i Göteborg . Efter lång tid med ensamrätt försvann AB svensk bilprovnings monopol och andra företag välkomnades. Under de senaste decenniet har antalet hallar mångdubblats. Bildemontering Göteborg Konkurrensen har också inom den här yrkesgrenen blivit hård. Bra lanserings- eller kampanjerbjudan upprepas hela tiden. Reklamen fyller e-mailen med alla kampanjer. Tiden, då beställningen tvingades göras många månader före, är en förgången tid. Men arbetsprocessen för fordonsbesiktning i Göteborg är likadan. Och resultatet likaså. Den oroliga bilinnehavaren befarar lagningskostnad för påträffade fel och påpekanden. Bilverkstäderna kalkylera med inkomstbringande uppdrag och en certifierad bildemontering vet, att flera bilar får påpekanden av grupp 3-nivå. Som så många år tidigare närmar sig tidpunkten för ansträngning. Ändrade stadgar för bilkontroll resulterar ofta till böter Men enstaka regler har nyss justerats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten baserad på nummerskyltens slutsiffran. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Därför måste bilinnehavaren personligen att hålla koll på tillfälle för personbilsbesiktning Vid försummelse med det här erhåller bilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsägarens förpliktelse att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster beräknas emellertid växa med över en miljard kr från oaktsamma fordonsägare. Bilägare bestämmer personligen tillfälle för fordonsbesiktningen. Men han/hon kan själv besluta, när den första kontrollen i Göteborg ska utföras. Inte senare än 3 år efter att bilen registrerats i Sverige. Andra gången är inom 24 månader. Sedermera måste personbilen testas varje år. På Trafikstyrelsens sajt kan datumangivelse enkelt påträffas. Öppna deras internetsida och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns tidpunkten där. Felaktigheterna eller bristerna som iakttas indelas i tre nivåer. En klass ett-anmärkning medför att den ska åtgärdas innan nästa års-kontroll. Ett klass två-felaktighet betyder, att det ska åtgärdas inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Nivå 3-påpekande är ett säkerhetsbrist, som innebär körförbud direkt. Fordonet får inte köras från personbilsgranskningen i Göteborg. Och detta leder ofta till återvinning på en godkänd skrothandlare, som har tillåtelse att skrota bilen med skrotningsintyg för avregistrering. Lägga märke till att flera missar att åtgärda lätta kategori ett-påpekande. Men sådana flyttas upp en kategori med begäran på efterkontroll vid annalkande kontroll Omotiverade brister observeras av bilkontrollen Det finns tid och pengar att spara vid en lätt okulärkontroll inför bilbesiktningen. Konstigt nog är det brister med enkla åtgärder, som avslöjar kategori två-felen. Att ombesörja en lampa medför en del stunder, att bilen godkänns utan ombesiktning för bilbesiktningen i Göteborg. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt statistiken, men följs efteråt av blinkersbelysning. Att ersätta en defekt ljuskälla kan möjligen förefalla bångstyrig för flera. Men det återfinns lätta anvisningar med bilder för många av bilmärkena på biltema . Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla personbilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentbrädet inte släcks. De flesta fordonsinspektörer upptäcker den sluges lösning att rycka bort glödlampan. Men felaktigheten pekar på, att motorn konsumerar onödigt mycket bensin, så avgasutsläppet växer eventuellt över max godkänd. Givaren är placerad på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är okomplicerad att skifta. Den kan köpas till Iveco från Skruvat.se under tusenlappen. Faran är stor att det här simpla felet kan gestaltas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan omkostnaden för somliga bilmärken överskrida 30 000 kronor. Även anmärkningar på däckens mönsterdjup är frekventa för besiktning. Statistiskt är det flera som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är mycket enkelt att inspektera för bilägaren. Kraven är minst 1,6 mm mönsterdjup sommartid och 3,0 millimeter på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre millimeter. Så testande under kalla dagar kan ställa till med obefogade trubbel. Men med lätta redskap kan avgiften, som ett resultat av den årliga bilgranskningen Göteborg, förbli låg av den kloke bilinnehavaren.