I över hundra år har man tillverkat fordon med motorer, som spyr ut koldioxid i luften. Dagens moderna fordon har förändrats till ekonomiska och betydligt renare. Men det används fortfarande flertalet av de mest miljöfördärvade bilarna fortfarande på våra vägar. Det förekommer många av sådana trafikfarliga för att så småningom används någonstans i Afrika. Att det fruktade klimatförsämringen beror på det stora CO2-utsläppet tvivlar ingen på. Så den bilinnehavare som vill skydda det gröna skänker sin skrotbil till en auktoriserad bilskrot. Där den återvinnes och återgår i ett evigt kretslopp i nyproduktion. Ägaren kan räkna med en god ersättning. Men framför allt har man medverkat till allas ambition efter ett förbättrat klimat. Samtidigt är den äldre bilen riskfylld via sämre väghållning och airbags. Bara för tio år sedan var det billigast och enklast att överge vraket i naturen, med mer miljöbesvär som effekt. Men tiden har skyndsamt ändrats. Myndigheternas onådiga handlingar, genom återvinningskrav till biltillverkarna samt förordningen till behöriga skrotar, har förvandlat de eländiga skrotbilarna till åtråvärda saker. Så sälj din uttjänta bil samtidigt som du gör en tjänst för miljön. Och igenom att skrota bilen, för återvinning till ett ständigt kretslopp, emenderas omgivningen om och om igen, i likadan ögonblick som energiåtgången vid nytillverkningen minskar. Men ge bort din uttjänta bil till en auktoriserad bilåtervinnare, eller till ett mottagningsställe som har avtal med bilproducenterna. Dessa är de enda som kan utställa ett korrekt mottagningskvitto med skrotintyg, och som är en garanti, för att skrotbilen avregistreras från fortsatt användning på våra vägar. Olyckligtvis hamnar flera uttjänta bilar i illegal handel. Där utskeppning omfatta en stor del. Enligt tidningen Arbetarbladet, som intervjuat ett par granskare i Västerås, lämnar cirka femtio långtradare Värmlands län via hamnar varje dag. Förtjänsten kan uppgå till 250 000 kr/lasten. Det föreligger likaså ett stort antal bolag som köper upp skrotbilar för utskeppning. igenom ringa ansiktslyftningar saluförs, de ur miljösynpunkt, uttjänta äldre bilarna därpå för trafik i landet. Med tanke på suget tycks vinsten öka även inom den här rörelsen. Och myndigheterna har dito bekymmer med övervakning av den, som likvärdig stulet last. Naturkonflikterna med skrotbilar har det senaste decenniet förflyttats från dumpning till annorlunda oegentliga verksamheter, som håller de äldre skrällen kördugliga. Det menas att kriminella aktiviteter med uttjänta fordon inverka på omgivningen destruktivt även utanför Sveriges gränser. Bilskrot Goteborg Agnesberg Således är vädjan, ge bort din skrotbil till en godkänd bilåtervinnare, verkligen signifikant både ur miljö- och redovisningssynpunkt. Samtidigt betalas ideligen mycket mer för en Renault. Och glöm inte det lagliga mottagningskvittot med skrotintyg. Ett sådant ges också av Transportstyrelsens certifierade bärgare, med status att forsla uttjänta bilar, som stämplas inom klimatskadligt spill.