Bil demontering av en fordon på en etablerad skrotfirma i Göteborg ger bilinnehavaren en godtagbar betalning vid hämtning eller inlämning. Det är inte länge sedan bilägaren var tvungen att betala för att skrota sin bil. Trots erhållen allmän skrotpremie kostade det en viss summa hos en skrotfirma. Och för att spara pengar fixade fordonsinnehavaren en kostnadsfri dumpningsställe. När skrotningspremien fasades ut ökade de miljöfördärvande dumpningarna till allas förtret. Många kommuners klimatbetrodda fick förbannade ortsbor att skrika, då inga initiativ genomfördes. Så det blev tid för Riksdagen att ta i med hårda nypor. Tuffa författningar till bilproducenter och skrothandlare i Göteborg avfattades. Biltillverkarna beviljades övertaga ansvaret för skrotning och hämtning av alla bilar som tjänat ut. Återvinningen var helt gratis om fordonet inte saknade några komponenter. De medförde därjämte att projektera för en styrd skrotning. Det positiva konsekvensen ger numera bilägaren till personbil en godtagbar betalning.Bilfabrikanterna gavs direktiv om en nästan fullkomlig retur av en kärra till en evig kretslopp i nytillverkning. Efter ett antal års intensivt jobb har denna intention uppnåtts med bra marginal. Därför har fordran på kompensation omvandlats till en tillfredsställande ersättning för en skrotbil hos en etablerad skrot i Göteborg. Men skrotningsprocessen hade inte varit framgångsrik utan Transportstyrelsens hänsynslösa påtryckningar på skrothandlarna. Skrotbilar karakteriserades som naturprekärt avfall, och klimatledningen bereddes i uppdrag att se till att de de tuffa föreskrifterna utfördes exakt. Skrotning och sanering av en bil hos en legitimerad bilskrot i Göteborg miljöreglerades och inspekterades så noga att förbjuden business skulle droppa av. Det föranledde dessutom, att nära femtio procent av Sveriges bilskrotar måste lägga ned sin verksamhet. Nuförtiden har omändringen av skrotning förverkligats till de nya reglerna. Bilskrot Goteborg Hisingen En auktoriserad bilskrot följer naturanspråken utan tillrättavisning. Men allt är inte frid och fröjd. Äldre uttjänta fordon och andra trotjänare är eftertraktade objekt. Att bildemontering i Göteborg har hård maktkamp om en murken kärra är ingen nyhet. Förbjudna utskeppningar har skett länge. Det framställs i Filipstads Tidning hur miljöövervakare och polismakten bara kan se på, hur beskaffenhet för 1000-tals kronor bara försvinner i dessa bedrägerier. Den organiserade brottsligheten har upptäckt en ny och ofarlig verksamhet vid sidan av narkotikan. Och handeln med återinförande av uttjänta bilar i trafik växer konstant. Suget efter billiga beg. bilar som är högre än någonsin. Många, mer eller mindre samordnade, verkstäder införskaffar och dona tillräckligt noga med billiga delar. Detta är självfallet ett bakslag för de aktiva miljökämparna, som tampas mot de stigande avgasföroreningarna. I den aktuella virus vädjan, att färdas med bil som alternativ för att använda kollektivt, ökar engagemanget för inköp av en billig andrabil till hushållet största prioritet. Så en Länsstyrelsen godkänd bilskrotning i Göteborg ser med sorgsenhet hur en avdankad klimat- och inte säker fordon åker på sidan om sin skrot.