De äldre fordonen är de största hoten till det alltmer försämrade klimatet. Utsläppen av koldioxid är för dessa många gånger större än en liten modern bränslemotor. Att skrota fordonet genom att sälja den till en auktoriserad skrot, är därför stor miljöförbättrande handling av bilinnehavaren. När den uttjänta bilen lämnats med registreringsbevis töms den på alla vätskor och fragmenteras den till nästan absolut återgång, som råmaterial i nyproduktion. Det finns skrotar, som betalar ut ersättning, så det finns pengar att tjäna vid försäljningen. Men det finns risk att skrotbilen kan hamna i fel händer. I sådana fall återkommer skrotbilen illegalt i trafik någonstans i världen och fortsätter spy ut enorma mängder CO2. Och bilägarens försök till miljöförbättringen går då förlorad. I samma ögonblick är den gamla fordonet trafikfarlig genom sämre bromssystem och airbags. Bara för tio år sedan var det mest ekonomiskt och enklast att dumpa skrotbilen i klimatet, med mer miljöbekymmer som efterverkning. Men tiden har hastigt förvandlats. Naturvårdsverkets kraftiga handlingar, genom återvinningskrav till biltillverkarna samt bilskrotningsförordningen till auktoriserade bilskrotar, har omvandlat de eländiga miljöbovarna till åtråvärda objekt. Så sälj din uttjänta bil i dito ögonblick som du gör en tjänst för naturen. Och via att skrota bilen, för återanvändande till ett ständigt kretslopp, förbättras klimatet om och om igen, Medan som inskränkningen vid nytillverkningen sjunker. Men sälj din skrotbil till en godkänd skrot, eller till ett mottagningsställe som har avtal med bilproducenterna. Dessa är de enda som kan utställa ett lagligt signerat mottagningskvitto med skrotningsintyg, och som verifierar, för att fordonet försvinner från fortsatt användning på våra vägar. Dessvärre hamnar några uttjänta bilar i illegal handel. Där utlandsförsäljning omfatta en stor del. Enligt tidningen Kungälvs-Posten, som hört med ett par kontrollanter i Göteborg, lämnar cirka femtio långtradare Hallands län via kajer varje vecka. Förtjänsten kan uppgå till 250 000 kr/lasten. Det föreligger också ett stort antal bolag som stjäl uttjänta bilar för utskeppning. via primitiva förbättringar saluförs, de ur miljösynpunkt, uttjänta gamla fordonen därefter för trafik i landet. Med tanke på efterfrågan verkar lönsamheten växa också inom den här verksamheten. Och Natyrvårdsverket har samma besvär med övervakning av den, som likvärdig stulet gods. Miljöbekymmer med skrotbilar har det senaste decenniet förflyttats från dumpning till annorlunda oegentliga processer, som håller de gamla skrällen vandrande. Det menas att lagstridiga företagsamheter med skrotbilar påverkar naturen negativt också utanför landets gränser. Således är rådet, sälj din uttjänta bil till en behörig skrot, verkligen betydande både ur miljö- och redovisningsaspekt. Bilskrot Goteborg Molndal i samma ögonblick betalas ofta mycket mer för en Mazda. Och glöm inte det legitima mottagningskvittot med skrotintyg. Ett sådant ges även av Bilproducenternas behöriga transportörer, med medgivande att transportera uttjänta bilar, som stämplas inom ohälsosamt föroreningar.