Många bilskrotar i Göteborg sysslar bara med fragmentering och saluför inga fordonsdelar, också om de har skrotat exakt det fordonsom man efterfrågar bilkomponenter ifrån. Två årtionden tillbaka försörjde skrotarna sig på återanvända bildelar och säljande av reservdelar. Endera logisk skrotning av de kvarvarande vraken existerade ej. Jobb utförd med händerna uträttades för att tömma chassina rena före avyttring till en bildemontering. Vinsterna för dessa ombesörjde blott lönekostnad samt frakt av rester. Följaktligen blev att bilskrotens avkastning var beroende av omsättning av fordonskomponenter samt skrotningskostnaden, som fordonsägaren ska betala för att skrota bilen i Göteborg. Men förhållanden har förändrats. Idag återvinnes den uttjänta bilen till 95 % för att cirkulera i ett permanent kretsgång. Länsstyrelsens förordning till bilproducenterna har renderat ett gynnsamt besked. Detta ihop med den omgivningslämpade bilskrotningsförordningen gör, att det inte längre blir några avgifter för avlämnande med korrekt återvinning och avställning hos Trafikverket. Tvärtom har utläggen bytts ut till 500 kr ersättning vid inlämnande till några bilskrotar. Vissa skrotar i Göteborg erbjuds fortfarande begagnade bildelar. Kolliderade lätta lastbilar, som blivit inlösta av ett Trygg-Hansa köpes upp för skrotning och avyttring av delar med god kvalitet. Progressionen går mot en fullkomlig skrotning eftersom det här värde för det mesta ha större omfattning än avkastningen att demontera ner och lagerhålla gamla bilreservdelar. En renodlad demonteringsföretag sysslar tillika med demolering, men av en helt annan avsikt. Efter att en skrotbil bärgats och mottagningskvitto överlämnats påbörjas rensa bilen på alla hälsofarliga ämnen och detaljer. Hos dessa företag finner man oftast endast generator och startmotorer till saluföring. Skrotar i Göteborg som besitter bra använda fordonskomponenter är sammanförda med lagabasen vid säljande på webben. I och med att några bildemonteringar inte längre säljer gamla använda bilkomponenter längre är det ödslande med tiden att kontakta och söka efter fordonsdelar, som ej återfinns. Den här branschen har eventuellt kommit längst med e-handel från ett stort och kollektivt resurssamling. Bilskrot bilproducenterna Goteborg Tack vare det här faktum, och att reklamen otvetydigt presenterar att fordonsdelar inte saluförs, kontaktar massor av köpare ändock. Lika lätt som att betrakta en dylik upplysning är det att rekvirera en avsedd bildel online hos Märkesdemo.se. Proceduren är så lätt, att det kan bedömas med över disk-köp, med den olikheten att det föreligger ett tiotusental förnämligare varulager med växlande avgifter att selektera. Det är ej bara brukade fordonskomponenter från demonteringsföretag i Göteborg, utan alla andra skrotars, som finns i sortimentet. Och här kan men också lokalisera nyproducerade eller renoverade bildelar till varierande kvalitet och belopp.