Bilskrot betalar för uttjänta bilar i Göteborg


Det går att få bättre betalt nu än när den obligatoriska skrotningspremien fanns. Eftersom bilskrot i Göteborg är bättre på att återvinna mer av bilen har företagen större möjligheter att kompensera bilägare. Skrotvärdet baseras på hur många reservdelar som kan tillvaratas innan avregistrering av skrotbilen. Många nationer lanserades premie när man skrotade bilen på 90-talet, till viss del med klimatavtryck som hågkomst. Att överlämna en funktionell personbil som inte är äldre en 15 år till skrot kan medföra ökade koldioxid -avgaser under hela livscykeln. Personbilarnas kapacitet när det gäller energiverkan och skadliga avgaser har uppvisat ständiga förbättringar. Utvecklingen av mer bränsleverkningsgrad och produktiva motorer, Lanseringen av fordonsarkitekter med mindre motstånd och installation av katalysatorrenare är en del av orsakerna bakom denna trend.

image skrotabilen48.png (0.2MB)
Bil till skrot i förtid kan leda till högre miljöeffekter i Göteborg

Bil till skrot i förtid kan leda till högre miljöeffekter i Göteborg


Att åka med bilen till en bildemontering i Göteborg i för tidigt tycks resultera i en uppgång av bränslenyttjande och stigande koldioxid-avgaser under fordonets livscykel. Det här kommer antagligen likaså att omfatta bilar som skall tillverkas i kommande tid om inte den återkommande progressen av drivmedelstyrkan är innerligt bättre än föregående. Den främsta ovissheten i detta tema är sakläget emellan energin det tar att köra bilen och drivmedlet för att skapa den. Den förlegade skrotningspremien som många länder introducerat har mer hjälpt fordonstillverkare. Antagligen hade miljön varit fördelaktigare utan statliga understöd för bildemontering av personbilar. Även bilfabrikanter på egen hand har lockat kunder. Peugeot hade ett erbjudande för ett par år, skrota bilen i Göteborg och få en skrotbilspremie vid uppvisande av skrotningsintyg från en auktoriserad bilskrot när du handlar en ny bil av oss.