Värdet för en gammal fordon på en lämplig bilskrot i Göteborg hade länge varit under 0 kronor. Detta medförde att bilägaren var tvingad att bekosta för bilskrotningen. Redan år 2007 upphörde den offentliga skrotningspengen. Den hade balanserat en jätte del av kostnaden, så massor valde att köra sin personbil till en bil skrot i Göteborg. Men när skrotpengen försvann växte också mängden dumpade skrotbilar på alla osannolika ställen. Länsstyrelsen avfattade nya skarpa bestämmelser till fordonstillverkare för att få slut på de klimatvådliga handlingarna. Sammanslutningen tvingades ta emot en komplett skrotbil kostnadsfritt för skrotning. De måste dessutom organisera hopsamling av alla skrotbilar upp till 3 500 kilo totalvikt. Så en etablerad skrotfirma i Göteborg skulle, förutom försäljning av beg. delar, även få andra intäkter för en förbrukad bil.Fordonstillverkare bereddes direktiv om en 95-procentig återföring av en skrotbil till en evig kretslopp i nytillverkning. Efter flertalet års ihållande arbete har denna intention uppnåtts med bra marginal. Därför har fordran på betalning omvandlats till en acceptabel ersättning för uttjänta bilar hos en legitimerad bilskrot i Göteborg. Men återvinningsförloppet hade inte varit framgångsrik utan Transportstyrelsens brutala inblandning på skrothandlarna. Uttjänta fordon stämplades som naturkänsligt avfall, och Miljömyndigheten bereddes i uppdrag att se till att de de hårda bestämmelserna genomfördes precist. Återvinning och avregistrering av en personbil på en Länsstyrelsen godkänd skrotfirma i Göteborg miljöanpassades och övervakades så noga att lagstridig business skulle droppa av. Det förmådde även, att nära 50 % av landets skrothandlare var tvungna att avveckla verksamheten. Numera har omläggningen av bilskrotning förverkligats till de nya normerna. Bilskrot ersattning Goteborg En lämplig skrotfirma följer miljövillkoren utan klander. Men allt är inte frid och fröjd. Äldre uttjänta personbilar och andra trotjänare är önskade föremål. Att bildemontering i Göteborg har hård maktkamp om en murken personbil är ingen ny information. Förbjudna exporter har fortgått länge. Det rapporteras i Hälsinge Kuriren hur naturövervakare och polismyndigheten bara kan se på, hur beskaffenhet för hundratusentals kr rullar förbi varje dag. Den samordnade brottsligheten har hittat en ny och trygg försörjning vid sidan av droghandeln. Och rörelse med återinförande av skrotbilar i trafik stiger stadigvarande. Efterfrågan efter prisvärda beg. personbilar som är högre än överhuvudtaget. Några, mer eller mindre samordnade, bilverkstäder köper och lagar tillräckligt strikt med billiga bilkomponenter. Detta är definitivt en missräkning för de aktiva naturhjältarna, som krigar mot de höga avgasutsläppen. I nuvarande virus vädjan, att färdas med personbil som alternativ för att använda spårvagn, ökar engagemanget för förvärv av en prisvärd andrabil till familjen främsta option. Så en legal bilskrotning i Göteborg ser med vemod hur en rostig natur- och inte säker fordon kör bredvid sin skrot.