Det är tio år sedan, som söndriga personbilar från Göteborg enbart kunde saluföras för ombyggnad av en Duett till A-traktor. Och det var färre än en % av antalet. En stor del av de värdelösa skrotbilarna övergavs som miljöodjur i miljön, som ett utslag av gratis avhysning. En indragen statlig skrotbilspremie förbättrade inte situationen. Då tog en handlingskraftig individ i Miljövårdsverket i med hårdhanskarna. Stentuffa regler till alla fordonstillverkare och legitimerade skrotar utformades. Kostnadsfri skrotning av fordon för bilägarna med bilfabrikanterna som betalningsskyldiga, var det första beslutet. Upphämtning och skrotning av fordonsvraken till nästan hundra procent av tyngden var efterträdande begäran. Igenom den aktuella återvinningsstadgan vände samma ämbetsverk upp och ned på landets bildemonteringar. De tuffa miljövillkoren var fundamentet för en av Sveriges största bolagsavvecklingar. Men förordningarna fungerade som grunden till vrakens omvandling. Odugliga och penningslukande bilvrak kan ge ägaren en angenäm finansiell överraskning. Den företagsamma ägaren kränger nuförtiden sin uttjänta bil i Göteborg med en ersättning, som tydligt överträffar den nedlagda obligatoriska skrotningspremien. Det föreligger en del kunder. Bildemonteringar med självbetjäning av beg. komponenter ger vanligtvis mer ersättning för en gammal Lada. Men skall vara vaken på vissa fuffens och ojustheter i verksamhetsområdet. Under "trasiga fordon inhandlas" radas olika företag upp i StenungsundsPostens annonser. Lockar med betalning med tiotusen-tals kr, avlöser varandra. Värdet av ett fragmenterat fordon överskrider inte ens 1/3 av utlovat peng. Så dessa svarta bolag, som inte ingår i de auktoriserade bilskrotarna, kan inte spendera den summan för en uttjänt bil, som måste demonteras med legal redogörelse. Det kommer säljaren snabbt genomskåda. Ett tips är att köra på på ett enat summa då och kontakta en uppriktig spekulant, som företräder en legitimerad skrot. Att skrotbilar i Göteborg saluförs till folk, deras intention är att åter föra in dessa i trafik, är ett ökande besvär. Många gånger händer det utan bilägarens insikt. Sorgligt nog är det för sent, att juridiskt rätta till en sådan ohederligt förfarande i efterhand. Bilskrot i Goteborg Uteslutande ett underskrivet mottagningsbevis med skrotningsintyg, av en behörig bilskrot eller av likvärdig avtalad firma, kan avvärja kommande konstigheter. Detta skrotintyget är även till grund för Transportstyrelsens borttagning i fordonsregistret. När skrotbilar avyttras har fordonsinnehavarna lite att observera. Avsikten, att skrota sitt fordon med fragmentering, i ett evigt och naturförnuftigt kretscykel, är otryggt före den är lämnad hos en ackrediterad skrot i Göteborg. Kan bilägaren personligen överlämna in sitt uttjänta fordon är problemet löst, man kan då dessutom förvänta sig den bästa ersättningen. Ska hämtning användas finns dock möjligheter att få ersättning och garantera bilens slutpunkt. För transport av ett kasserat fordon, som kategoriseras klimatfarligt avfall, behövs behörighet från Transportstyrelsen. Det här kan avsynas på bolagets sajt innan bokning. Genom erhållande av ett undertecknat mottagningskvittens med bilskrotsintyg, i utbyte av registreringsbeviset, kan fordonsinnehavaren förvänta sig sig, att den åldriga "pärlan" handskas riktigt och på ett miljöklokt förfarande.