Det är offentligt kartlagt och överlagt, att Jorden förvärras på ett dramatiskt sätt. Den största delen bottnar i det höga co2-föroreningar från omoderna, mer eller mindre kassrade bilar i Göteborg. Många har diktats om övergivna skrotbilars destruktiva inverkan på omgivningen. Men inte många av de här inlägg har omnämnt den enorma naturförsämringen, som dessa skrotbilar orsakar i Sverige. Undersökare är rörande överens om att koldioxid-föroreningar leder till den så kallade växthuseffekten med högre värme som konsekvens. Och naturförsämringen med den ena klimatförödelse efter andra följer i takt med regressen. Det vore logiskt att naturskadliga personbilar försvinner ur trafik. Tyvärr är det så att miljön kommer i andra hand för många. Så varför ser inte alla bilinnehavare att den blir skrotad enligt Naturvårdsverkets bestämmelser. Utrangerade uttjänta fordon från Göteborg kan utnyttjas olagligt. Före en uttjänt bil i Göteborg hamnat på en godkänd skrot med överlämnad reg. Bilskrot som hämtar i Goteborg bevis del 2, och skrotintyg mottagits, finns risk att den blir använd i olagliga ändamål. Ett miljö- och färdselskadlig bil ger 10 gånger mer till försäljaren i ett annat land. Det existerar förbud att exportera skrotbilar som saknar acceptabel kontroll. Det är kanske orsaken till den lönande affären hos den organiserade brottsligheten. Transportstyrelsen och polisens prestation begränsas till registrering av mängden illegalt utförda uttjänta fordon via kajplatser eller Öresundsbron. Allt enligt Sydsvenskan som pratat med tillsynsmän från miljökansliet i Trelleborgs hamn. När en uttjänt bil i Göteborg annonseras ut genom Google eller kvällstidningar, kan fordonet också återgå i trafik utan ägarens kännedom. Och en del mindre bilverkstäder återställer enkelt de natur-och trafikvådliga åkdonen i körbart skick. Om en fordonsinnehavare bärgar sin kasserade bil för antagen skrotning, utan att få skrotintyg från en legitimerad bilskrot, kan det orsaka kommande besvär. Ansvaret för skrotning och avregistrering vilar tungt på bilinnehavaren. Och detta instrueras otvetydigt i naturförordningen. För att undvika lagbrott vid försäljning bör säljaren utföra handlingar för att eliminera sådana risker, när det är dags att skrota bilen. Genom fordonstillverkarnas framgångsrika recykling, samt bilskrotarnas rationella sanering enligt bilskrotslagen, kan bilinnehavaren vänta sig en rejäl kompensation vid inlämning. Då skrotbilarna hämtas utgår också varierande betalning. Men det är vid ett sådan situation, som risken föreligger för att de uttjänta fordonen kan komma på nämnda villovägar, med framtida bekymmer som konsekvens. Alla kasserade bilar från Göteborg borde bärgas till en godkänd bildemontering. Avlämnas bilinnehavaren själv in sin uttjänta bil till en legitimerad bildemontering elimineras faran för lurendrejeri. Innan proceduren med återvinning plockas efterfrågade delar för recirkulation och renoveras för att senare säljas vidare. Och genom mottagningskvittot, som validerar fragmentering och avfärdande på Trafikstyrelsen, borga för en legal handling. Samtidigt inkasserar fordonsägaren maximal ersättning för en skrotbil i Göteborg. Men priset kan skilja med flera tusen kronor. Så det kan vara lönsamt att utforska valmöjligheterna. Behöver fordonet hämtas är osäkerheten desto större att den hamnar i orätta händer. Men det finns alternativ att sätta hinder för de illegala aktiviteten. Kontrollera att bärgning genomförs av en seriös bärgare som samarbetar med en legitimerad bilåtervinnare, därtill att ett påskrivet mottagningskvitto med skrotintyg avlämnas, som intyg för annalkande avregistrering på Transportstyrelsen. Kolla, innan bärgningen, att tillstånd för bärgning av kasserade bilar är utförd av Naturvårdsverket. Ett reko företag har ett sånt blankett disponibelt och läsbart på sin sajt. Dessa enkla åtgärder säkerställer för att en uttjänt bil i Göteborg vårdas på ett lagenligt och klimatskyddat förfaringssätt.