Det är inget mysterium, att uttjänta fordon från Kungälv ofta kommer på villovägar. Eller till inte helt rumsrena företag som minst av allt tänker skrota bilarna för bildemontering. Huvudsakligen är det ur miljömening relevant att bilinnehavarna förbereder och inspekterar förfaringssättet, när det är dags att lämna bilen för skrotning. Pengar finns att tjäna igenom förfrågan på flera auktoriserade skrotar. Nuförtiden är det inte lönande att överge sitt bilvrak i miljön. Majoriteten av landets auktoriserade bilåtervinnare lämnar pengar i växlande storlek. Även då vraken upphämtas av bärgare får man ofta betalning för kompletta skrotbilar, där original-katalysatorn är den mest betydelsefulla bildelen. Den består av platina eller en sammansättning av rodium och palladium. Metall, som är dyrare än guld, höjer skrotpriset avsevärd. Utrangerade uttjänta fordon från Kungälv kan användas olagligt. Innan en uttjänt bil i Kungälv nått en behörig bildemontering med lämnad reg. bevis del 2, och skrotningsintyg mottagits, finns risk att bilen blir använd i brottsliga syften. Ett klimat- och trafikvådlig personbil ger 10 gånger mer till försäljaren i ett annat land. Det föreligger förbud att föra ut kasserade bilar som saknar giltig besiktning. Det är kanske motivet till den lönsamma businessen hos den organiserade brottsförekomsten. Myndigheterna och Riksdagen insats avgränsas till inregistrering av antalet lagstridigt utförda skrotbilar via hamnar eller Öresundsbron. Allt enligt Göteborgsposten som pratat med inspektörer från ett klimatkansliet i Malmös hamn. När en skrotbil i Kungälv annonseras ut genom nätet eller dagstidningar, kan den också återföras i trafik utan fordonsägarens vetskap. Och en del mindre verkstäder lagar enkelt de miljö-och trafikfarliga fordonen i körbart skick. Om en fordonsinnehavare bärgar sin kasserade bil för ämnad skrotning, utan att få mottagningskvitto från en behörig bilskrot, kan det innebära kommande bekymmer. Åliggande för återvinning och avregistrering vilar tungt på ägaren. Och detta framgår tydligt i klimatförordningen. För att avstyra lagbrott vid avyttring bör säljaren vidtaga åtgärder för att ta bort sådana vågspel, när det är dags att skrota bilen. Via bilproducenterna framgångsrika recykling, därtill skrotarnas väl planlagda sanering enligt bilskrotslagen, kan fordonsinnehavaren vänta sig en okey ersättning vid inlämning. Då de uttjänta bilarna hämtas utgår även varierande kompensation. Men det är vid ett dylik möjlighet, som risken finns för att de uttjänta fordonen kan komma på berörda avvägar, med kommande bekymmer som effekt. Bilåtervinnare Kungalv Alla uttjänta fordon från Kungälv måste avlämnas till en behörig bildemontering. Avlämnas fordonsinnehavaren själv in sin uttjänta bil till en behörig bilskrot minskar osäkerheten för lurendrejeri. Före förfaringssättet med återvinning demonteras begärliga delar för återbruk för försäljning. Igenom mottagningskvittot, som bekräftar fragmentering och avregistrering på bilregistret, tryggar en legal åtgärd. Parallellt erhåller bilinnehavaren maximal betalning för en uttjänt bil i Kungälv. Men priset varierar med flera tusen kronor. Så det kan vara smart att studera alternativen. Behöver bilen hämtas är faran högre att den hamnar i orätta händer. Men det existerar alternativ att sätta stopp för de olagliga rörelsen. Kontrollera att transport sker av en avtalad partner till en auktoriserad skrot, samt att ett påskrivet mottagningskvitto med bilskrotsintyg avlämnas, som evidens för annalkande avregistrering hos Transportstyrelsen. Inspektera, före bärgningen, att tillstånd för transport av kasserade bilar är utförd av Transportstyrelsen. Ett reko företag har ett sånt blankett disponibelt och läsbart på sin internetplats. De här enkla aktioner säkrar för att en uttjänt bil i Kungälv hanteras på ett legalt och klimattryggt vis.