Ingen vet hur många bilar som nått en etablerad bilskrotning i Göteborg. Myndigheterna vet inte heller till antalet skrotbilar som är avhysta i skog och mark. Numera förekommer å andra sidan goda premisser att alla kasserade personbilar hamnar hos en auktoriserad aktör, trots den tuffa kampen om kunderna från den organiserade brottsligheten. Det förekom inte för 20 år sedan. Fordonsägarna var tvungna att betala en viss summa för bilskrotning även då den offentliga skrotpengen erlades. Och när den upphörde mångdubblades mängden avhysta vrak på gömda ställen. Utsläpp i mark och skog tvingade Länsstyrelsen till kraftiga åtgärder. Bilproducenterna tvingas bekosta för skrotning. Skrot Goteborg De blev ansvariga för insamling av uttjänta bilar och beordrades till planering av en ändamålsenlig behandling. Med detta kan en auktoriserad bilskrot i Göteborg lägga en rejäl slant för en förbrukad personbil.Bilproducenterna gavs riktlinjer om en 95-procentig återföring av en fordon till en evig kretslopp i nyproduktion. Efter flera års intensivt jobb har denna intention nåtts med tilltagen marginal. Därför har krav på betalning bytts till en acceptabel ersättning för en skrotbil på en behörig bilskrot i Göteborg. Men skrotningsförloppet hade inte varit framgångsrik utan Transportstyrelsens skoningslösa inblandning på återvinningsföretagen. Skrotbilar kategoriserades som miljökritiskt avfall, och klimatstyrelsen gavs i uppdrag att tillse att de de kraftiga bestämmelserna verkställdes precist. Skrotning och sanering av en skrotbil på en auktoriserad bilskrotning i Göteborg klimatanpassades och övervakades så noga att förbjuden business skulle försvinna. Det föranledde även, att nära femtio procent av Sveriges skrothandlare var tvungna att avveckla verksamheten. Numera har omändringen av återvinning av bilar genomförts till de nya bestämmelserna. En certifierad bilskrot följer miljövillkoren utan klagomål. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta bilar och andra trotjänare är önskade objekt. Att bildemontering i Göteborg har tuff maktkamp om en ålderstigen bil är ingen ny information. Olagliga exporter har pågått en god stund. Det redogörs i Aftonbladet hur miljöövervakare och polismyndigheten bara kan se på, hur pengar för hundratusentals kronor rullar förbi varje dag. Den organiserade brottsligheten har funnit en ny och ofarlig levebröd vid sidan av droghandeln. Och handeln med utrikeshandel av skrotbilar i trafik växer oavbrutet. Suget efter prisvärda beg. fordon som är högre än överhuvudtaget. Fler, mer eller mindre samordnade, bilverkstäder inhandlar och dona tillräckligt noggrant med billiga bildelar. Detta är definitivt ett misslyckande för de aktiva miljöhjältarna, som tampas mot de växande avgasutsläppen. I den aktuella pandemins uppmaning, att färdas med bil som alternativ för att använda buss, stiger intresset för förvärv av en prisvärd andrabil till hushållet främsta option. Så en auktoriserad bilskrotning i Göteborg ser med vemod hur en avdankad natur- och trafikfarlig personbil åker bredvid sin återvinning.