Först en påhälsning för bilbesiktning i Uddevalla, därnäst kostsamma renoveringar hos en verkstad, efter minutiöst tänkande att återvinna bilen på närliggande godkänd bilskrot. En stor del av de 40 procenten bilägare, som får kritiska tvåor i protokollet, vid den periodiska tillsynen, måste gå igenom ekluten. Redan från början gäller det vad 12 månad för de flesta. Regeringen inrättade den obligatoriska bilbesiktningen för 50 år sedan. Men fordonsbeståndet växte det stabbiga företaget över huvudet. Så avregleringen av marknaden för tio år sen förvånade inte svenska folket alls. Allt mer ökade kötider för att boka och ombokningar medförde massa påtvingade körförbud, som ertappade organisationens misslyckande. Flera nyetablerade besiktningshallar vände emellertid snabbt på den dåliga riktningen. Med ett system utan tidsbokning för personbilsgranskning i Uddevalla, löstes flera besvär för glada bilägare. Men några normer har nyligen förändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten grundad på registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för bilinnehavaren själv att hålla uppsikt på datum för bilundersökning i Uddevalla. Vid försummelse med det här får fordonet körförbud. Och skulle fordonet stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens ansvar att känna till detta sakförhållande. Statens inkomster uppskattar dock växa med ett antal miljoner kronor från försumliga ägare. Men man kan personligen fastställa, när den 1 kontrollen i Uddevalla bör verkställas. Senast 3 år efter att bilen registrerats i Sverige. Skrota bilen Forsakring Uddevalla Andra gången är inom tjugofyra månader. Sedan måste personbilen testas årligen. På Transportstyrelsens hemsida kan datumangivelse enkelt anträffas. Öppna deras webbsida och skriv in registreringsnumret, så återfinns tiden där. Felen eller bristfälligheterna som iakttas delas in i 3 kategorier. En klass ett-anmärkning innebär att den ska fixas innan nästa års-granskning. Ett kategori två-felaktighet innebär, att det behöver lagas inom en månad med efterkontroll som följd. Klass tre-anmärkning är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från bilinspektionen i Uddevalla. Och detta leder ofta till skrotning på en godkänd bilskrot, som har licens att skrota fordon med skrotcertifikat för avregistrering. Iakttaga att flera missar att fixa enkla kategori ett-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en kategori med fordran på ombesiktning vid nästkommande besiktning. Det finns tid och pengar att spara vid en lätt okulärkontroll inför bilbesiktningen i. Uddevalla. Konstigt nog är det brister med lätta åtgärder, som avslöjar nivå 2-bristerna. Att fixa lampbyte medför en del tillfällen, att personbilen accepteras utan ombesiktning för fordonskontrollen i Uddevalla. Nummerskyltslampor leder statistiken, men följs efteråt av blinkersbelysning. Skifte av en trasig lykta kan kanske synas bångstyrig för många. Men det återfinns enkla instruktioner med bilder för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla fordon är att oljelampans varningslampa på instrumentpanelen inte släcks. Många bilinspektörer upptäcker den sluges trixet att peta dän glödlampan. Men felet indikerar, att bilen konsumerar omotiverat mycket bensin, så avgasutsläppet ökar möjligtvis över max godkänd. Sensorn är placerad på grenröret vid katalysatorn och är simpel att byta. Den kan inhandlas till Peugeot från Ad bildelar under 700 kronor. Faran är stor att det här enkla bristen kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan kostnaden för vissa fordonsmärken överstiga trettio tusen kr. Också påpekanden på utslitna bildäck är ofta förekommande för besiktning Uddevalla. Statistiskt är det många som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är mycket spartanskt att syna för fordonsinnehavaren. Kraven är åtminstone 1,6 millimeter mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 mm. Så provning under vintern kan orsaka onödiga problem. Men med lätta medel kan avgiften, på grund av den periodiska personbilsgranskningen Uddevalla, hållas till ett minimum av den kloke fordonsinnehavaren.