Det förekommer fordonsinnehavare , som än idag inte förstår att trasiga fordon i Göteborg säljes med god vinst. Det är nog anledningen att skrotbilar kan anträffas övergivna på många skymda platser. Att skrota ett uttjänt fordon händer möjligtvis en gång i en persons livstid, så de okunniga bör inte tyngas med sin vanförställning. Egna ekonomin har hela tiden varit anledningen till de flesta valen, som inte alltid är klimatintelligenta. Men Transportstyrelsen har sett till att den gamla traditionen har tillintetgjorts. Utgiften för skrotningen, som legat på fordonsinnehavaren, beordrades bekostas av fordonstillverkarna. Så återvinning och avfärdande från bilregistret blev kostnadsfri. bilretur beordrades dessutom planlägga för hämtning och bilåtervinning av landets fordonsvrak. I samma ögonblick offentliggjordes en ny återvinningsförordning, som fundament för ett tufft klimatlämpat och granskat uppdragsschema till ackrediterade bildemonteringar. Allt detta resulterade i ett positivt belopp på fordonsvraken. Så ersättning blev snarare ett kärkommet tillskott på skroten. Den kloke fordonsinnehavaren avyttrar nu för tiden sin bil som skall skrotas i Göteborg med en betalning, som tydligt överskrider den avslutade obligatoriska bilskrotningspremien. Det förekommer flera spekulanter. Företag med egenplock av beg. bildelar ger för det mesta mer ersättning för en ålderstigen Toyota. Men skall vara vaksam på många oegentligheter och ojustheter i affärsgrenen. Under "defekta bilar inhandlas" radas olika skrotnissar upp i Kungsbacka-Postens annonser. Skrota bilen Goteborg få pengar Lockbeten, som ersättning med 10 000-tals kronor, turas om med varandra. Värdet av en bil som är tänkt att skrota överträffar inte ens trettio procent av utlovat belopp. Så dessa skumma aktörer, som inte tillhör de godkända skrotföretagen, kan inte betala det beloppet för ett fordon, som skall demonteras med legitim redovisning. Det kommer försäljaren snabbt inse. Ett tips är att köra på på ett enigt belopp då och kontakta en uppriktig kund, som representerar en behörig skrot. Att söndriga personbilar i Göteborg säljes till personer, deras intention är att åter föra in dessa i trafik, är ett växande problem. Många fall sker det utan bilägarens medvetande. Tyvärr är det allför sent, att rättsligt rätta till en dylik bedrägeri längre fram. Bara ett undertecknat mottagningskvittens med skrotintyg, av en auktoriserad skrot eller av sådan avtalad aktör, kan avstyra framtida underligheter. Det här intyget ligger dessutom till grund för Trafikverkets bortplockning i bilregistret. När skrotbilar avyttras har fordonsinnehavarna mycket att beakta. Intentionen, att skrota sitt fordon med återanvändning, i ett evigt och naturklokt kretsbana, är i fara innan den är lämnad hos en ackrediterad skrot i Göteborg. Kan fordonsägaren personligen köra in bilen är det inga bekymmer, och han kan också förvänta sig den högsta betalningen. Ska bärgningsbil engageras finns ändå potential att få ersättning samt säkerställa det uttjänta fordonets slutpunkt. För transport av en skrotbil, som klassas miljövådligt avfall, erfordras licens från Transportstyrelsen. Detta kan granskas på företagets hemsida innan beställningen. Igenom uppbärande av ett påskrivet mottagningsbekräftelse med bilskrotningsintyg, i utbyte av registreringsbeviset, kan bilinnehavaren förvänta sig sig, att den åldriga "klenoden" behandlas seriöst och på ett naturförståndigt förfarande.