Uttjänta personbilar utan kontroll i Kungälv uppfattas, av många, till övergivna bilar i naturen. Det har skrivits mycket om det klimatfarliga handlingssättet. Och det är absolut en besvärlig syn att se dessa vanställda och rostiga skelett gömda i skog och mark. Men de här fordonsvraken omfattar bara en liten del av lagbrotten med skrotbilar, som borde lämnas till en behörig bildemontering för återvinning och retur till ett evigt kretslopp inom industrin. En sådan förfaringssätt ger möjlighet till en inte betydelselös kompensation till ägaren, som ska skrota sitt fordon. Skrotarna tävlar med ständigt tilltagande betalningar. Och också då uttjänta personbilar måste transporteras med bärgare kan ägaren få betalt. Flertalet gånger räcker dessvärre inte detta för att vraken skall avvika för alltid. Förkastade kasserade bilar från Kungälv kan utnyttjas laglöst Innan en skrotbil i Kungälv nått en auktoriserad bildemontering med lämnad registreringsbevis, och skrotningsintyg mottagits, finns risk att bilen bli använd i kriminella syften. Ett klimat- och trafikvådlig personbil ger tiofalt till försäljaren i ett annat land. Det är förbud att föra ut kasserade bilar som saknar giltig kontroll. Det är kanske motivet till den lönande businessen hos den samordnande brottsförekomsten. Länsstyrelsen och Regeringens insats avgränsas till registrering av kvantiteten förbjudna utförda uttjänta fordon via hamnar eller Öresundsbron. Allt enligt Sydsvenskan som intervjuat kontrollanter från naturkansliet i Trelleborgs hamn. När en uttjänt bil i Kungälv säljes genom webben eller pressen, kan fordonet även återföras i trafik utan fordonsägarens medvetande. Och flertalet mindre verkstäder lagar lätt de natur-och trafikfarliga bilarna i körbart tillstånd. Om en fordonsägare bärgar sin fördärvade personbil för ämnad skrotning, utan att få mottagningsbevis från en certifierad skrot, kan det innebära kommande dilemman. Ansvaret för skrotning och bildemontering vilar tungt på ägaren. Skrota bilen Kungalv Och detta framgår otvetydigt i klimatbalken. För att slippa oegentligheter vid försäljning skall säljaren vidtaga handlingar för att avlägsna sådana vågspel, när det är dags att skrota sitt fordon. Igenom fordonstillverkarnas framgångsrika recykling, samt bilskrotarnas rationella sanering i enlighet med bilskrotsförordningen, kan fordonsägaren vänta sig en okey betalning vid inlämning. Då de uttjänta bilarna hämtas utgår också varierande kompensation. Men det är vid ett sådan situation, som risken förekommer för att skrotbilarna kan komma på berörda villovägar, med framtida besvär som påföljd. Alla kasserade bilar från Kungälv skall transporteras till en godkänd skrot Lämnar ägaren personligen in sin gamla klenod  till en behörig bildemontering undanröjs riskerna för bedrägligt förfarande. Före proceduren med recykling demonteras lättsålda bilkomponenter för recirkulation och renoveras för att senare säljas vidare. Och genom kvittens, som styrker återvinning och avregistrering på Transportstyrelsen, borga för en legal behandling. Samtidigt inkasserar bilinnehavaren maximal betalning för en kasserad personbil i Kungälv. Men priset kan skilja med flera tusen kronor. Så det kan vara inkomstbringande att ta reda på alternativen. Måste bilen bärgas är faran desto större att den inte skrotas utan återgår i trafik. Men det finns alternativ att sätta hinder för de illegala verksamheterna. Kontrollera att hämtning sker av en avtalad partner till en auktoriserad bilskrot, också att ett signerat mottagningskvittens med bilskrotsintyg avlämnas, som intyg för kommande avfärdande hos bilregistret. Kontrollera, före bärgningen, att behörighet för transport av skrotbilar är utförd av Naturvårdsverket. Ett reko företag har ett sådant tillstånd disponibelt och öppningsbart på sin hemsida. Dessa lätta aktioner borgar för att bilvraket i Kungälv hanteras på ett lagligt och klimattryggt förfaringssätt.