Kassera din ålderstigna skrotbil. Och skänk den till en certifierad bildemontering, som säkerställer att skrotbilen återvinnes för att användas i nyproduktion. Bränslemotorerna har under de senaste tio åren förbättrats till mycket lägre koldioxidutsläpp i omgivningen. Även om detta inte är nog på lång sikt är det i varje fall en god början. Men det kan vara tecken för att de gamla mer eller mindre stämplade skrotbilar återvinns och skrotas Och slutgiltigt att gamla avställda exemplar inte sätts tillbaka i trafik igen någonstans på jordklotet. Bilägare, som säljer sin skrotbil till en certifierad skrot, är även delaktig i ambition att stärka vår miljö och atmosfär. Medan är den gamla bilen vådlig via sämre bromssystem och airbags. Bara för något decennium sedan var det mest ekonomiskt och lättast att dumpa skrotbilen i naturen, med ytterligare miljötrubbel som effekt. Men tiden har skyndsamt förvandlats. Myndigheternas hårda initiativ, via skrotningsvillkor till bilproducenterna samt bilskrotningsförordningen till auktoriserade bilskrotar, har förändrat de bedrövliga miljöbovarna till lockande objekt. Så skänk din uttjänta bil i likadan ögonblick som du gör en tjänst för naturen. Och igenom att skrota bilen, för återvinning till ett evigt kretslopp, emenderas miljön om och om igen, samtidigt som inskränkningen vid nyproduktion sjunker. Men sälj din skrotbil till en godkänd skrotföretag, eller någon avtalad partner till en sådan. Dessa är de enda som kan utfärda ett lagligt signerat mottagningsbevis med skrotintyg, och som borgar, för att bilen försvinner från fortsatt miljöfördärvande användning. Dessvärre hamnar en del uttjänta bilar i förbjuden handel. Skrota bilen kostnadsfritt Där export utgör en stor del. Enligt rapport från Bohusläningen, som pratat med en kontrollanter i Södertälje, lämnar 130 långtradare Västra Götaland via hamnar varje vecka. Ersättningen kan uppgå till 250 000 kronor/container. Det förekommer också ett stort antal bolag som stjäl uttjänta bilar för utlandsförsäljning. via primitiva förbättringar avyttras, de ur miljösynpunkt, uttjänta gamla bilarna efter det för trafik i landet. Med tanke på suget tycks ekonomisk effektiviteten tilltaga även inom den här aktiviteten. Och Transportstyrelsen har dito besvär med uppsikt av den, som likvärdig stulet gods. Naturdilemma med skrotbilar har det senaste decenniet rubbats från att överge till skiftande oegentliga aktiviteter, som håller de äldre fordonen gående. Det menas att förbjudna verksamheter med skrotbilar påverkar miljön negativt även utanför landets gränser. Därför är uppmaningen, ge bort din uttjänta bil till en auktoriserad bildemontering, verkligen viktig både ur miljö- och redovisningsmening. i samma ögonblick betalas ofta mycket mer för en Mazda. Och glöm inte det legala mottagningsbeviset med skrotintyg. Ett sånt lämnas även av Bilproducenternas behöriga transportörer, med tillåtelse att bärga skrotbilar, som kategoriseras inom miljöfarligt föroreningar.