Miljöpåverkan utgör den viktigaste faktorn varför äldre fordon borde skrotas hos en auktoriserad bilskrot. Ett sådant bolag återvinner skrotbilen till 95%. Skrota en bil i Goteborg Denna handling bidrar även till stor sänkning av föroreningar och betydande energibesparing. Men det är framför allt i drift en äldre bil är klimatskadligt. Åldersgränsen för dessa skadegörare är allmänt ansett till tio år. Många är avställda med möjlighet att tas i bruk genom lagstridig utförsel. Följaktligen är det ur miljöaspekt ytterst betydelsefullt, att en skrotbilsägare förvissar sig om att avyttra fordonet till en behörig bildemontering, som via skrotintyg försäkrar bilens återvinning och skrotning hos Transportstyrelsen. Han/hon får där motta en god betalning, samt en allmän uppskattning att ha påverkat omgivningen på ett positivt sätt. Samtidigt är den gamla bilen farlig via sämre krocksystem och airbags. Bara för tio år sedan var det billigast och enklast att dumpa den uttjänta bilen i omgivningen, med ännu fler miljötrubbel som följd. Men läget har skyndsamt ändrats. Myndigheternas kraftiga aktioner, via återvinningskrav till bilproducenterna samt förordningen till certifierade bildemonteringar, har förändrat de bedrövliga uttjänta bilarna till lockande föremål. Så ge bort din skrotbil samtidigt som du gör en tjänst för miljön. Och igenom att skrota fordonet, för återvinning till ett ständigt kretslopp, förbättras klimatet om och om igen, i dito ögonblick som besparingen vid nytillverkningen sjunker. Men avyttra din skrotbil till en certifierad skrot, eller till ett mottagningsställe som har avtal med bilproducenterna. Dessa är de enda som kan skriva ett riktigt mottagningskvitto med skrotintyg, och som är en garanti, för att skrotbilen avregistreras från fortsatt användning på våra vägar. Dessvärre hamnar flera skrotbilar i illegal affärsverksamhet. Där utförseln omfatta en stor del. Enligt tidningen Kungälvs-Posten, som pratat med två miljöinspektörer i Malmö, lämnar 130 lastbilar Västra Götaland via kajer varje dag. Ersättningen kan uppgå till två hundratusen kronor/container. Det finns likaså ett stort antal företag som stjäl skrotbilar för utförsel. igenom ringa reparationer avyttras, de ur miljösynpunkt, uttjänta äldre bilarna därpå för trafik i Nigeria. Med tanke på efterfrågan tycks avkastningen växa också inom den här rörelsen. Och Transportstyrelsen har likadana bekymmer med bevakning av den, som korresponderande stulet last. Miljökonflikterna med skrotbilar har på senaste tiden förflyttats från dumpning till olika oegentliga företagsamheter, som håller de äldre fordonen kördugliga. Det menas att otillåtna rörelser med uttjänta fordon inverka på miljön negativt även utanför Sveriges gränser. Således är rådet, ge bort din uttjänta bil till en auktoriserad bildemontering, verkligen väsentlig både ur miljö- och redovisningssynpunkt. i dito ögonblick betalas vanligtvis mycket mer för en Jaguar. Och glöm inte det legala mottagningsbeviset med skrotningsintyg. Ett sånt ges också av Bilproducenternas behöriga bärgare, med lov att forsla skrotbilar, som klassas inom klimatskadligt spill.