Det har alltid varit en fasa för bilinnehavare av gamla fordon att vara tvungen uppsöka personbilsprovningen. Även om det varit enklare att få bokat dag för fordonsbesiktning i Göteborg finns den läskiga aningen att det kommer att kosta pengar. För femtio år sen kom Regeringsrådslut om normer för den statliga bilbesiktningen och två år senare inleddes de obligatoriska granskningarna. Det nya seklet startade med kolossala väntetider vid bokningen av bilbesiktningar i Göteborg. En avreglering var ofrånkomlig. Så för tio år sedan blev bilprovning fri för hugade aktörer i bilområdet. Påföljden blev snarare en överetablering  i stället för en normal mättnad. Privatiseringen innebar ingen lindring för bilägarna. Granskningsbasen har av självklara skäl snarare blivit skarpare ju längre tiden gått. Klasser och bedömningar av felaktigheternas drag återfinns alltjämt. Ett klass tre-brist ger en bilverkstad förväntning om ett vinstgivande jobb, parallellt som en godkänd skrot är ganska förvissad på svar om ett demolerat fordon , som skall återvinnes till den ständiga cykeln för ett hållbart samhälle. Den enstaka fördelen med avregleringen av besiktning i Göteborg blev att bilägaren kan besöka en besiktningsman på drop-intid. Förändrade regler för bilkontroll resulterar vanligtvis till böter Men några normer har på senaste tiden förändrats. Nu gäller inte besiktningstiden grundad på registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för bilägaren själv att bevaka tidpunkten för fordonsbesiktning Vid försummelse med det här erhåller fordonet körförbud. Och skulle bilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilägarnas skyldighet att känna till det här sakförhållandet. Statskassan uppskattar emellertid växa med ett antal miljoner kr från slarviga fordonsägare. Fordonsinnehavare beslutar själv tillfälle för personbilskontrollen. Men han/hon kan personligen besluta, när den första inspektionen i Göteborg skall verkställas. Inte senare än tre år efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom två år. Därnäst behöver bilen testas varje år. På Länsstyrelsens hemsida kan datumangivelse lätt anträffas. Öppna deras webbsida och skriv in registreringsnumret, så finns datumet där. Oriktigheterna eller bristerna som påträffas delas in i tre kategorier. Skrotbilar Goteborg En nivå ett-påpekande har den betydelsen att den tvingas fixas före nästa års-kontroll. Ett kategori 2-felaktighet medför, att det måste fixas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Klass 3-påpekande är ett säkerhetsfel, som ger körförbud omgående. Bilen får endast bärgas från personbilskontrollen i Göteborg. Det här leder ofta till återvinning på en auktoriserad skrot, som har tillstånd att skrota bilen med skrotningscertifikat för bortplockning från Transportstyrelsen register. Betrakta att flera missar att fixa enkla kategori 1-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en kategori med begäran på efterkontroll vid nästa granskning Omotiverade brister observeras av personbilsinspektionen Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll innan fordonsbesiktningen. Konstigt nog är det felaktigheter med lätta åtgärder, som uppdagar kategori 2-felen. Att ombesörja en lampa innebär en del stunder, att fordonet accepteras utan ombesiktning för fordonsinspektionen i Göteborg. Nummerskyltslampor är det mest av enligt statistiken, men skuggas därefter av bromsljus. Skifte av en trasig ljuskälla kan kanske synas bångstyrig för många. Men det finns enkla instruktioner med filmer för de flesta bilmärkena på biltema . Ett annat frekvent fel på äldre bilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. De flesta bilinspektörer observerar den finurliga lösning att peta dän instrumentbelysningen. Men oriktigheten pekar på, att motorn konsumerar omotiverat mycket bensin, så avgasföroreningar tilltar antagligen över vad som är okey. Sensorn sitter på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är okomplicerad att växla. Den kan införskaffas till Mercedes-Benz från Autoexperten under tusenlappen. Faran är stor att det här lätta felaktigheten kan gestaltas som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan kostnaden för en del fordonsmärken vara mer än trettio tusen kronor. Även påpekanden på däckdjup är ofta förekommande för besiktning. Statistiskt är det en del som krävs på efterkontroll med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är väldigt spartanskt att kontrollera för bilägaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönster sommartid och 3,0 mm på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 millimeter. Så provning under kalla dagar kan förorsaka onödiga trubbel. Men med lätta verktyg kan utgiften, tillföljd av den periodiska fordonsbesiktningen Göteborg, förbli låg av den smarte fordonsägaren.