De flesta fordonsägare missar miljöfaktorn , när det står i valet att reparera eller återvinna fordonet. Men Transportstyrelsen har försökt påverka beslutet igenom påförandet av skyhöga skatter på gamla miljömonster. Dessa spyr koldioxid i mängder i atmosfären. Effekten med höjd temperatur med grava klimatkatastrofer som följd, är välkänd för flertalet. Så valet borde vara lättare än det nog uppfattas till. Nyare personbilar har förkovrats med drift, som vållar minimala eller inga farliga avgaser. Dessutom har trafiksäkerheten mångfaldigats med låsningsfria bromsar, krockkuddar, energiupptagande zoner i karossen, styrda säkerhetsbälten för att ta några exempel. Skrotbilar hamtas kostnadsfritt Och körkostnaden, exklusive investering, blir betydligt billigare. Varför tvekar så många inför valet fixa eller skrota bilen i Göteborg?. Fordonsägare till skrotbilar har dock ekonomin, som grund i sina bedömningar vid reparera eller bildemontering i Göteborg. Det är ett svårt definitivt i och med givna renoveringar från märkesverkstäder är skyhöga. Därför blir det ofta inte något av de bästa varianten som beslutas. Personbilen ställs undan avställd, och kan miljömässigt jämställas med en dumpad skrotbil. Tekniska haverier eller farliga erinran vid den obligatoriska bilprovningen åsamkar fordran på omedelbara initiativ. En bilverkstads bästa kompetens att ta bra betalt, både för jobb och reservdelar, bromsar valet att laga personbilen En funktionell bil kan man vanligtvis handla för lägre än reparationskostnaden. Ett återkommande fel är olje brist i växellådan, som vara avhängigt av bilägarens vårdslöshet av nödvändigt service, kostar oftast mycket mer än en likvärdig användbar personbil. Så varianten att fixa blir för kostsamt, och att skrota en bil realiseras inte på grund av värdeminskningen. Upprustning, för de av bilprovningens funna skavankerna, följer ofta likadant mönster. En bilreparatör, med samma arvode som en jurist, stoppar de flesta fordons varaktighet. Detta borde ur miljösynpunkt vara gynnsamt om äldre rostiga personbilar fraktas till en auktoriserad bilskrot för skrotning och återvinning. verkligheten är ofta en annan. Men måste personbilen repareras, kan det många gånger verkställas för en bråkdel av ett erhållet erbjudande. Förvärv av en brukbar bilkomponent kan ske, till en struntsumma av givet bud, genom digital försäljning från bilskrotarnas kollektiva utbud av brukade bilkomponenter till exempelvis en Honda. Märkesdemo, som förvaltar det väldiga sortimentet av delar, ger en omedelbar husesyn igenom sitt enkla nät-system. Kostnader, standard och företag tas fram omedelbart. Det är inte ens nödvändigt att avlöna bilmekaniker likt advokater. Mindre obundna vekstäder erbjuder påhälsning till ett markant rimligare fast pris. För den hänsynslösa fordonsinnehavaren förekommer chansen att använda, något av de i antal ökande "mindre bilverksäderna", till rena fantasipriser. Sanning är trots allt, att egen plånbok ställs i främsta rummet, även om Göteborgsposten avrått för att vända sig till dessa. Frågan om reparera eller skrota en bil i Göteborg medför en del beräkning. Men att åsidosätta i båda valen och ställa upp sin "uttjänta bil" på obestämd tid är det odugligaste rådslutet. Det gagnar varken naturen eller plånboken.