Det är rimligt att en fordonsinnehavare känner en viss bävan innan den nödvändiga fordonsbesiktningen i Göteborg. Även om egenbesiktning verkställts, återfinns det hela tiden en risk att enstaka osynliga brister kan förekomma. Om ett kategori 3-brist kommer med i protokollet är det absolut färdigkört för stunden. Verkstäder är dyra och ersättningen, som likställs mot en motsvarande fungerande personbil, indikerar i ogynnsamma fall mot en behörig skrothandlare. Skroten Goteborg Så har det fortgått för alla fordonsinnehavare sedan 50 år tillbaka då myndigheterna skapade den statliga bilbesiktningen med föreskriven och regelbundet återkommande personbilsgranskningar i Göteborg. Men företaget lyckades inte hålla det tilltagande fordonsflottans takt. Utfallet blev, att vansinniga fordonsinnehavare förmådde erfara körförbud eftersom långa telefontider och felaktigheter på andra datum för begärda avbokningar. För att avhjälpa den improduktiva företaget frisläpptes bilprovningen år 2010. Som en händelse upphörde de impopulära väntetiderna. Och flera nya hallar införde bokningsfria besiktningar i Göteborg igenom drop-in.  Ändrade regler för bilkontroll leder vanligtvis till böter Men några principer har på senaste tiden ändrats. Nu gäller inte besiktningstiden baserad på nummerskyltens slutsiffran. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsinnehavaren personligen att observera tillfälle för bilkontroll Misslyckas man med detta får personbilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är fordonsägarens förpliktelse att känna till detta sakförhållande. Statskassan bedöms emellertid växa med ett antal miljoner kr från försumliga fordonsinnehavare. Fordonsägare bestämmer själv tidpunkt för personbilskontrollen. Men han/hon kan själv besluta, när den 1 inspektionen i Göteborg skall genomföras. Senast 36 månader efter att fordonet registrerats i Sverige. Andra gången är efter tjugofyra månader. Sedermera ska fordonet kontrolleras årligen. På Naturvårdsverkets internetplats kan datumet enkelt hittas. Surfa in på deras hemsida och skriv in nummerskyltens nummer, så finns tiden där. Felaktigheterna eller bristerna som avslöjas indelas i 3 kategorier. En nivå ett-felaktighet innebär att den behöver lagas inför nästa års-inspektion. Ett kategori två-anmärkning betyder, att det tvingas repareras inom en månad med ombesiktning som påföljd. Nivå 3-felaktighet är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud genast. Bilen får endast bärgas från bilgranskningen i Göteborg. Och detta leder ofta till skrotning på en auktoriserad bildemontering, som har befogenhet att skrota fordon med skrotningscertifikat för avregistrering. Uppmärksamma att många glömmer att fixa lätta kategori ett-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en klass med begäran på efterkontroll vid nästa besiktning Onödiga defekter påträffas av fordonsinspektionen Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll före fordonsbesiktningen. Konstigt nog är det defekter med lätta ingripanden, som upptäcker kategori 2-felaktigheterna. Att ombesörja ett slitet däck betyder flera gånger, att bilen godtas utan efterkontroll för personbilsbesiktningen i Göteborg. Skyltlampor är det mest av enligt statistiken, men skuggas därefter av blinkersbelysning. Byte av en söndrig ljuskälla kan kanske synas besvärlig för flera. Men det finns lätta anvisningar med bilder för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla bilar är att motorlampans varningslampa på instrumentbrädet inte släcks. Många fordonsinspektörer avslöjar den listiga lösning att plocka dän glödlampan. Men felet visar på, att personbilen konsumerar omotiverat mycket drivmedel, så avgasföroreningar ökar antagligen över vad som är okey. Givaren är placerad på grenröret vid katalysatorrenaren och är enkel att skifta. Den kan köpas till BMW från Bildelsbasen under tusenlappen. Risken är enorm att det här enkla bristen kan tolkas som en brist i katalysatorn. I sådana fall kan omkostnaden för vissa fordonsmärken överstiga trettio tusen kr. Även påpekanden på utslitna bildäck är ofta förekommande för besiktning. Statistiskt är det flera som måste på efterkontroll med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är väldigt enkelt att inspektera för bilägaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönster sommartid och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 millimeter. Så utprovning under vintern kan ställa till med obefogade problem. Men med enkla verktyg kan avgiften, som ett resultat av den årliga personbilstillsynen Göteborg, hållas till ett minimum av den smarte bilägaren.