Först ett besök för bilprovning därpå dyra lagningar på en bilverkstad, efter noga övervägande att skrota fordonet på närbelägna ackrediterad skrot. En stor del av de 40 procenten bilägare, som får allvarliga tvåor i besiktningspappret, vid den periodiska undersökningen, måste ombesikta bilen inom en månad. Och sedan lång tid tillbaka gäller det vad 12 månad för de flesta. Riksdagen etablerade AB Svensk Bilprovning i mitten av 1960-talet. Men bilbeståndet växte det stabbiga bolaget över huvudet. Så avstatliga svensk bilprovning för tio år sen överraskade inte allmänheten ett dugg. Allt för långa väntetider för att boka och ombeställningar utmynnade massa påtvingade körförbud, som blottade organisationens fiasko. Flera nyetablerade provningshallar skiftade dock fort på den negativa trenden. Med ett drop-insystem istället för bokning av personbilskontroll i Göteborg, löstes flera bekymmer för glada fordonsägare. Ändrade regler för fordonskontroll resulterar vanligtvis till böter Men enstaka föreskrifter har nyss ändrats. Nu gäller inte besiktningstiden grundad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Därför måste bilinnehavaren personligen att bevaka tillfälle för personbilsbesiktning Missas det här får fordonet körförbud. Och skulle bilen stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är ägarens plikt att känna till det här faktumet. Statens inkomster uppskattar emellertid växa med ett antal miljoner kr från försumliga ägare. Bilinnehavare beslutar själv tidpunkt för fordonsinspektionen. Men man kan själv besluta, när den första tillsynen i Göteborg skall utföras. Senast tre år efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter 2 år. Därnäst ska personbilen besiktas varje år. På Transportstyrelsens nätsida kan tidpunkten enkelt hittas. Surfa in på deras internetsida och skriv in registreringsnumret, så finns tidpunkten där. Felen eller bristerna som upptäcks delas in i tre nivåer. En kategori 1-påpekande innebär att den tvingas fixas före nästa års-granskning. Ett nivå 2-påpekande har den betydelsen, att det tvingas repareras inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Nivå 3-felaktighet är ett säkerhetsfel, som medför körförbud genast. Bilen får endast bärgas från bilkontrollen i Göteborg. Det här leder ofta till skrotning på en behörig skrot, som har licens att skrota personbilar med skrotningscertifikat för avregistrering. Notera att flera missar att fixa lätta nivå ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en kategori med fordran på ombesiktning vid framtida besiktning Obehövliga felaktigheter uppdagas av personbilskontrollen Det finns tid och pengar att spara vid en lätt okulärkontroll före besiktningen. Skrotning bil Konstigt nog är det defekter med enkla ingripanden, som upptäcker klass 2-felaktigheterna. Att fixa en lampa innebär en del stunder, att bilen släpps igenom utan efterkontroll för fordonskontrollen i Göteborg. Nummerskyltsbelysningen leder statistiken, men följs därefter av blinkersbelysning. Skifte av en defekt lykta kan möjligen synas bökig för många. Men det återfinns enkla anvisningar med bilder för de flesta bilmärkena på biltema . Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla personbilar är att oljelampans varningslampa på instrumentpanelen inte släcks. Många bilinspektörer spårar den finurliga trickset att peta bort glödlampan. Men oriktigheten pekar på, att personbilen förbrukar omotiverat mycket bränsle, så koldioxidutsläppet tilltar antagligen över vad som är okey. Givaren är fastsatt på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är simpel att skifta. Den kan köpas till Škoda från MärkesDemo.se under 700 kronor. Faran är enorm att det här simpla felet kan tolkas som en defekt i avgasrenaren. I dessa fall kan utgifterna för en del bilmärken vara mer än trettio tusen kronor. Också påpekanden på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för besiktning. Statistiskt är det många som måste på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är väldigt spartanskt att checka för fordonsinnehavaren. Kraven är minst 1,6 mm mönster sommartid och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre millimeter. Så utprovning under vintern kan förorsaka obefogade besvär. Men med enkla medel kan kostnaden, på grund av den periodiska fordonsbesiktningen Göteborg, hållas till ett minimum av den kloke fordonsägaren.