Fordonsundersökningen i Trollhättan yttersta intentioner är att indela miljö- och trafikskadliga bilar från våra allmänna vägar och torg. Verkstäder kalkylerar med massa inkomstbringande sysslor, som genereras efter den obligatoriska fordonskontrollen. De legitimerade bildemonteringarna är dessutom villiga att skrota personbilen med skrotningsbevis samt tryggar borttagning från centrala bilregistret på Länsstyrelsen. Så den ängsliga bilinnehavaren har en del att befara inför den årliga bilundersökningen i Trollhättan i närmaste inspektionshall. Men det här ingen ny fenomen. Den statliga bilbesiktningen inleddes av myndigheterna allaredan för femtio år sedan. Affärsgrenen avreglerades emellertid för tio år sen som ett resultat av många misshälligheter. Bilbeståndet ökade så snabbt, att monopolföretaget inte klarade av volymerna. Långa väntetider vid beställning, och bristfälligheten att ombeställa datum, satte flera personbilar i ovälkomna körförbud. Dessa besvär ordnades snabbt av det ökande antalet nyetableringar, som kunde verkställa bilkontroller i Trollhättan Alla fordon har inte nivå 3-fel, som är varje bilägares fasa. Men avsikten att rusta miljö- och säkerhetsläget är skarp med de övriga beskaffenhetsklasserna. Och när kötiderna upphört, kan man åka in till närbelägna bilprovning, som erbjuder drop-in utan bokning. Men några normer har just ändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden grundad på nummerskyltens slutsiffran. inte ens den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsägaren själv att bevaka tillfälle för personbilsbesiktning i Trollhättan. Misslyckas man med det här erhåller bilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är bilägarnas plikt att känna till detta faktum. Statskassan bedöms emellertid stärkas med över en miljard kr från försumliga fordonsinnehavare. Men man kan själv avgöra, när den första inspektionen i Trollhättan ska verkställas. Inte senare än tre år efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter tjugofyra månader. bilskrotgbg.se Därefter ska bilen testas varje år. På Länsstyrelsens nätsida kan tidpunkten enkelt påträffas. Öppna deras sajt och skriv in nummerskyltens nummer, så finns datumet där. Oriktigheterna eller skavankerna som påträffas delas in i tre klasser. En nivå ett-anmärkning betyder att den behöver repareras innan nästa års-inspektion. Ett nivå två-anmärkning har den betydelsen, att det behöver repareras inom en månad med ombesiktning som påföljd. Klass 3-felaktighet är ett säkerhetsfel, som medför körförbud omedelbart. Fordonet får inte köras från fordonsgranskningen i Trollhättan. Det här leder ofta till återvinning på en auktoriserad bilskrot, som har befogenhet att skrota personbilar med skrotningsbevis för avregistrering. Uppmärksamma att många missar att åtgärda lätta klass 1-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en kategori med krav på ombesiktning vid nästa besiktning. Det finns tid och pengar att spara vid en lätt okulärkontroll innan bilbesiktningen i. Trollhättan. Konstigt nog är det defekter med enkla ingripanden, som avslöjar kategori 2-felen. Att ombesörja ett slitet däck innebär flera tillfällen, att personbilen godtas utan ombesiktning för fordonsinspektionen i Trollhättan. Skyltlampor är det mest av enligt statistiken, men skuggas efteråt av positions- och halvljus-anmärkningar. Att ersätta en defekt ljuskälla kan kanske förefalla bångstyrig för många. Men det finns simpla anvisningar med filmer för många av bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre fordon är att oljelampans varningslampa på instrumentbrädet inte slocknar. De flesta fordonsinspektörer spårar den finurliga trixet att peta bort glödlampan. Men oriktigheten visar på, att bilen förbrukar överflödigt mycket diesel, så koldioxidutsläppet tilltar eventuellt över vad som är okey. Sonden är placerad på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är okomplicerad att byta. Den kan inhandlas till Ferrari från MärkesDemo.se under 700 kronor. Risken är enorm att det här enkla bristen kan tolkas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan omkostnaden för en del fordonsmärken överskrida 30 000 kronor. Även tillrättavisning på däckdjup är frekventa för fordonskontrollen Trollhättan. Statistiskt är det flertalet som krävs på ombesiktning med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är mycket enkelt att inspektera för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone 1,6 mm mönster på sommarväglag och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 millimeter. Så testande under kalla dagar kan ställa till med obefogade problem. Men med lätta medel kan kostnaden, på grund av den årliga fordonsgranskningen Trollhättan, hållas till ett minimum av den smarte bilägaren.