De gamla fordonen är de största hoten till det alltmer dåliga klimatet. Utsläppen av föroreningar är för dessa många gånger större än en liten modern bränslemotor. Att skrota bilen igenom att avyttra den till en certifierad skrot, är Följaktligen stor miljöförbättrande handling av bilinnehavaren. När den uttjänta bilen lämnats med registreringsbevis töms den på alla vätskor och fragmenteras den till närapå total återgång, som råmaterial i nytillverkning. Det finns bildemontering, som betalar flera tusen kronor, så det finns pengar att tjäna vid försäljningen. Men det finns risk att skrotbilen kan hamna på villovägar. I sådana fall återkommer fordonet illegalt i trafik någonstans i Afrika och fortsätter alstra enorma mängder CO2. Och bilägarens försök till miljöförbättringen går då förlorad. I samma ögonblick är den äldre fordonet farlig igenom sämre egenskaper och luftkuddar. Bara för tio år sedan var det billigast och lättast att överge vraket i det gröna, med ännu fler miljöproblem som effekt. Men läget har hastigt nyanserats. Naturvårdsverkets hårda åtgärder, igenom återvinningskrav till biltillverkarna samt förordningen till godkända bilskrotar, har förvandlat de eländiga uttjänta bilarna till eftertraktade föremål. https://www.bilskrotgbg.se Så ge bort din uttjänta bil med några nödvändiga hundringar i plånboken. Och via att skrota bilen, för återvinning till ett evigt kretslopp, förbättras miljön om och om igen, i samma ögonblick som energiåtgången vid nyproduktion sjunker. Men sälj din skrotbil till en certifierad bilåtervinnare, eller till ett mottagningsställe som har avtal med bilproducenterna. Dessa är de enda som kan utfärda ett riktigt mottagningskvittens med skrotningsintyg, och som garanterar, för att bilen försvinner från fortsatt miljöfördärvande användning. Tragiskt nog hamnar en del skrotbilar i lagstridig affärsverksamhet. Där utskeppning omfatta en stor del. Enligt tidningen Göteborgsposten, som har kontaktat en kontrollanter i Malmö, lämnar 130 långtradare Stockholms län via hamnar varje dag. Förtjänsten kan vara upp till 250 000 kronor/lasten. Det förekommer likaså ett stort antal bolag som köper upp uttjänta bilar för utrikeshandel. Genom enklare reparationer säljes, de ur miljösynpunkt, uttjänta äldre fordonen vidare för trafik i Nigeria. Med tanke på efterfrågan verkar vinsten gro även i den här rörelsen. Och Transportstyrelsen har likadana problem med övervakning av den, som motsvarande stulet last. Naturproblemen med skrotbilar har det senaste decenniet rubbats från dumpning till annorlunda oegentliga aktiviteter, som håller de äldre bilarna kördugliga. Det betyder att illegala företagsamheter med uttjänta bilar inverka på klimatet destruktivt också utanför landets gränser. Således är uppmaningen, ge bort din skrotbil till en certifierad bilskrot, verkligen viktig både ur miljö- och redovisningssynpunkt. i likadan ögonblick betalas vanligtvis mycket mer för en Volvo. Och glöm inte det legitima mottagningsbeviset med skrotintyg. Ett sånt lämnas även av Bilproducenternas auktoriserade transportörer, med tillåtelse att transportera skrotbilar, som stämplas inom ohälsosamt avfall.